Ilmastonmuutos: aika siirtyä sanoista tekoihin

2 minuutin lukuaika 9 jouluk. 2021
Kirjoittaja Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

2 minuutin lukuaika 9 jouluk. 2021
Samankaltaisia aiheita Vastuullisuus Yritysvastuu Konsultointi

Ilmastonmuutos on kiistämätön tieteellinen fakta, joka aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja, ellemme ryhdy toimimaan välittömästi.

Olemme EY:llä vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijöitä: saavutimme hiilinegatiivisuuden vuonna 2021, ja teemme nyt hartiavoimin töitä saavuttaaksemme globaalisti päästöissämme net zero -tason vuoden 2025 loppuun mennessä.

Niiden yritysten, jotka pystyvät muuttamaan asioita, on tehtävä vielä enemmän, jotta pystymme saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. EY:n osaamisen, teknologioiden ja muiden kyvykkyyksien ansiosta olemme pystyneet reagoimaan ilmastonmuutoksen luomiin haasteisiin nopeasti ja tekemään merkittäviä muutoksia. Se ei ole ollut ainoastaan oikea asia tehdä, vaan mahdollistaa lisäksi sen, että voimme auttaa myös muita tekemään samoin.

Ilmastotavoitteet muokkaavat strategiaa

Jokaisen yrityksen tulee nyt pohtia, miten se voi pienentää hiilijalanjälkeään sekä rohkaista kumppaneitaan ja toimittajiaan samaan. EY:llä jatkamme aktiivisesti kokonaispäästöjemme vähentämistä saavuttaaksemme Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaisen tavoitteen. Ilmastotavoitteemme saavuttamiseksi pyrimme vähentämään päästöjämme 40 prosentilla seitsemän toimenpiteen avulla vuoteen 2025 mennessä. Tämä on yksi kunnianhimoisimmista hiilipäästöjen vähennyssuunnitelmista ei ainoastaan omalla toimialallamme vaan myös maailmanlaajuisesti.

Jokaisen yrityksen tulee pohtia, miten se voi pienentää hiilijalanjälkeään sekä rohkaista kumppaneitaan ja toimittajiaan samaan.
Mikko Äijälä
Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

Investoimme palveluihin ja ratkaisuihin, joilla voimme auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan vastuullisuuteen liittyviä haasteita sekä tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin. Suurin ilmastovaikutuksemme tapahtuukin yhteistyön kautta: autamme asiakkaitamme vähentämään päästöjään sekä luomaan arvoa vastuullisella liiketoiminnalla.

Onnistuminen vaatii mittaamista

Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän pitää pystyä mittaamaan niitä ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista. Tulevaisuudessa yrityksiltä vaaditaan aiempaa läpinäkyvämpää dataa ja raportointia, ja EY:llä pyrimme olemaan edelläkävijöitä myös avoimen raportoinnin osalta. Puhumme vastuullisen liiketoiminnan raportoinnin puolesta ja haluamme olla tukemassa kansainvälisten ESG-raportoinnin vähimmäisvaatimuksien määrittelyä.

Vuonna 2019 lanseeratun NextWave-strategiamme kannustamana keskityimme tänä vuonna kehittämään tapaamme mitata ja raportoida luomaamme arvoa. Pohjoismaissa tämän kehitystyön hedelmiä ovat maakohtaiset vastuullisuusraportit, joissa olemme laajentaneet ESG-raportointiamme kattamaan sekä World Economic Forum International Business Council (WEF-IBC) sidosryhmäkapitalismin mittariston että Global Reporting Initiative (GRI) raportointiviitekehyksen Core-vaihtoehdon. Raportit tukevat myös Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehystä. Raportointimme on nyt erittäin kattavaa ja avointa.

Matkamme kohti vastuullisempaa liiketoimintaa on oikealla polulla, mutta emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme yksin. EY:n toimenpiteet ovat vain yksi osa lukemattomista kansainvälisistä toimenpiteistä, joita yritysten kaikilla aloilla tulisi toteuttaa valtioiden rajoista riippumatta. Haluamme toimia yhteistyössä samalla tavalla ajattelevien kumppaneiden kanssa sekä auttaa asiakkaitamme ja muita yrityksiä ottamaan tarvittavat askeleet kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. On aika siirtyä sanoista tekoihin!

Tutustu myös tilikauden 2021 vuosiraporttiimme.

Yhteenveto

Ilmastonmuutos on kiistämätön tieteellinen fakta, ja jokaisen yrityksen tulee pohtia, miten se voi pienentää hiilijalanjälkeään sekä rohkaista kumppaneitaan ja toimittajiaan samaan. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös niiden mittaamista, seuraamista ja raportointia. Tavoitteita ei saavuteta yksin, vaan kaikkien yritysten kaikilla aloilla tulisi siirtyä sanoista tekoihin kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.