Mitä teemme

Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan vaikeimmat ongelmansa.

Tutki (EN)

 

  Toimialat, ajateltuna uudelleen

  Toimialojen lähentyminen luo uutta arvoa ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle. EY auttaa organisaatioita tunnistamaan ja hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia.

  Oli kyseessä liikkuvuus, terveydenhuolto tai tulevaisuuden kaupungit, perinteiset toimialojen rajat rikkoutuvat, kun toimialat lähentyvät toisiaan ja sopeutuvat teknologisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

  Tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä luoviminen vaatii ketteryyttä ja tuoretta ajattelua. Samalla kun uudistamme tavan työskennellä, elää ja viettää vapaa-aikaa, EY auttaa asiakkaita näkemään toimialojen disruption mahdollisuutena.

  Veropalvelut

  Millä keinoin vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa koronavirustilanteessa?

  Olemme koonneet tähän yhteenvetoon hallituksen toistaiseksi linjaamia verotoimia COVID-19-tilanteeseen liittyen. Yhteenvedossa on myös käsitelty eri keinoja yrityksille vapauttaa veroihin sitoutunutta kassaa.

  20 maaliskuuta 2020 Kalle Koskinen

  Lakipalvelut

  Miten koronavirusepidemia vaikuttaa yritysten sopimus- ja yhtiöoikeudellisiin asioihin?

  Koronavirus-pandemia on aiheuttanut huolta monelle yrittäjälle epävarmuustekijöiden kasvaessa. Olemme koonneet alle muutamia huomioita liittyen sopimuksiin sekä muuhun yhtiöiden toimintaan liittyen, joista toivomme olevan apua yritysten päivittäisten tehtävien hoitamiseksi poikkeusolosuhteiden aikana.

  19 maaliskuuta 2020 Taina Pellonmaa

  Lakipalvelut

  Miten Korona-virus vaikuttaa yritysten toimintaan ja työnantajavelvoitteisiin?

  Covid 19 -virus on aiheuttanut paljon haittaa Suomen talouselämässä. Työntekijöitä on kehotettu etätöihin kotiin, matkustelua pitää välttää ja ihmiset liikkuvat ja kuluttavat normaalia vähemmän. Tämä tarkoittaa kysynnän laskua ja monet työnantajat pohtivat mahdollisuutta joko lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä.

  13 maaliskuuta 2020 Minna Saarelainen

  Palvelumme

  Olemme EY:llä omistautuneet auttamaan asiakkaitamme. Olivat nämä startup-yrityksiä tai Fortune 500 -yrityksiä, tekemämme työ on yhtä monimuotoista kuin hekin ovat.

  Neljän palvelualueemme — tilintarkastuspalvelut, liikkeenjohdon konsultointi, veropalvelut ja strategia- ja yritysjärjestelypalvelut — ja syvän sektorituntemuksemme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme hyötymään uusista mahdollisuuksista ja hallitsemaan riskejä. Autamme heitä täyttämään lainsäädännölliset vaatimukset, pitämään sijoittajat ajan tasalla ja vastaamaan sidosryhmien tarpeisiin. Annamme heille nopeasti muuttuvassa maailmassa tukea, jota he tarvitsevat ollakseen tehokkaita tänään ja luodakseen kestävää kasvua tulevaisuuteen.

  Hyödynnämme kaikkia tieteenaloja ja erilaisia näkökulmia tuottaaksemme yhteisen ja toistemme ideoita ruokkivan sekä luovuutta, kokemusta ja erilaisuutta heijastavan näkemyksen. Autamme asiakkaitamme vastaamaan vaikeisiin haasteisiin, missä tahansa nämä toimivatkaan, niin että heidän liiketoimintansa on valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen.

  Tutustu alla olevaan sisältöön saadaksesi lisätietoja.

  Allianssimme

  Teknologian ja uusien innovaatioiden yhdistäminen mullistaa organisaatioiden toiminnan, kilpailun ja tuotteiden ja palveluiden toimittamisen.

  Luomalla strategisia suhteita teknologia- ja toimialajohtajiin ja joukkoon yrityksiä, yhdistämme tehokkaan teknologian, kyvykkyydet ja alan kokemuksen auttaaksemme asiakkaitamme vastaamaan vaikeimpiin haasteisiinsa.

  Yhteistyöllä luomme uraauurtavia palveluita, joille antavat tehoa alan johtavat ja nousevat teknologiat, kuten tekoäly, lohkoketjuteknologia, esineiden internet ja kyberturvallisuus. Palvelumme vastaavat monenlaisia asiakkaiden tarpeita, mukaan lukien ideoiden jalostaminen liiketoiminnaksi, toimitusketjustrategian kehittäminen ja rahoitus- ja kirjanpitoprosessien nykyaikaistaminen.

  Kolme sääntöä, joita vähittäiskauppiaiden on rikottava ja noudatettava

  Uusien toimintatapojen löytäminen on vähittäiskaupan kannalta äärimmäisen tärkeää luotettaviksi osoittautuneiden menetelmien menetettyä etunsa. Yhteistyön, segmentoinnin ja asiakaskeskeisen lähestymistavan uudelleenarviointi on tässä ratkaiseva tekijä.

  16 syyskuuta 2019 Andrew Cosgrove

  Miten Advanced Manufacturing -toimialan johtavat yritykset vastaavat markkinoiden muutoksiin

  Advanced Manufacturing (AM) -toimialan johtavat yritykset päivittävät prioriteettejaan varmistaakseen kestävän kasvustrategian markkinoiden muutoksessa.

  16 syyskuuta 2019 Jerry Gootee

  Teknologialla saatu kustannukset alas – nyt hakemaan taloudesta todellista lisäarvoa!

  Rakennamme automaatioratkaisuja tekniikka edellä talouden prosessien parantamiseksi. Mutta saammeko näin riittäviä liiketoimintahyötyjä tai mahdollistammeko talouden transformaatiota? Olisiko aika yhdistää teknologia ja talous aivan uudella tavalla?

  21 marraskuuta 2019 Petrus Metsälä

  Kenen kanssa työskentelemme

  Teemme yhteistyötä yli 200 000 asiakkaan kanssa 150 maassa startup-yrityksistä monikansallisiin yrityksiin kaikilla aloilla, auttaen heitä vastaamaan uusimpiin haasteisiin.

  Asiakkaistamme 84 % on Fortune Global 500 -yrityksiä ja 72 % Forbes Global 2000 -yrityksiä. Teemme yhteistyötä myös keskikokoisten yritysten kanssa, auttaen niitä kiihdyttämään kasvuaan ja saavuttamaan tavoitteensa markkinajohtajuudesta. Edustamme maailmanlaajuisestikin katsottuna huippuluokkaa yrittäjien tunnustamisessa ja tukemisessa, ja autamme heitä tuomaan tuotteitaan ja ideoitaan markkinoille räätälöityjen palvelujen ja ohjelmien, kuten Entrepreneur Of The Year®, avulla. Neuvomme myös valtiollisia ja julkisen sektorin organisaatioita ympäri maailmaa. Autamme heitä vahvistamaan talouttaan ja yhteisöjään ja parantamaan kansalaistensa elämää.

  Kuinka rakennamme paremmin toimivaa maailmaa

  Kaupan tulevaisuus – onko sitä?

  Tutkimme tiimissäni murroksellisten trendien vaikutusta eri toimialoihin pitkällä, yli 10 vuoden aikavälillä. Työn tuloksena muodostamme useita mahdollisia tulevaisuuskuvia, joihin toimiala saattaa kehittyä. Nämä tulevaisuuskuvat toimivat kiintopisteinä yrityksille oman strategisen suuntansa asettamisessa pitkän aikavälin menestyksen mahdollistamiseksi.

  15 marraskuuta 2019 EY Suomi

  Johtaja – oletko tietoinen vastuustasi, jos alaisesi lahjoo maailmalla?

  Kansainvälisen, korruptiota tutkivan kansalaisjärjestön Transparency Internationalin tuoreessa raportissa saamme kyseenalaisen laakeriseppeleen otsallemme nopeimmasta luisusta alaspäin listalla, joka mittaa lainsäädännön sopeuttamista OECD:n korruptionvastaisen sopimuksen mukaiseksi sekä tuon lainsäädännön täytäntöönpanoa oikeusistuimissa.

  5 marraskuuta 2018 Mikko Ruotsalainen

  Lue lisää tarinoita

  Nosta tietoturva pakollisesta pahasta voimavaraksi!

  Digitaalisten ratkaisuiden yleistyessä tietoturva nivoutuu yhä tiiviimmin yrityksen ydinliiketoimintaan ja palvelukehitykseen. Kun tietoturvasta tulee keskeinen osa bisnestä, tulee siitä käytävä keskustelu nostaa operatiiviselta, palomuurien päivitysaikatauluja koskevalta tasolta strategisemmalle tasolle.

  25 marraskuuta 2019 Timo Valonen

  7 kasvun ajurin avulla kohti kestävää kasvua

  Suomalaisissa yrityksissä on valtavasti potentiaalia kasvun kiihdyttämiseen ja kansainvälistymiseen. Me EY:llä olemme jo vuosikymmenten ajan toimineet kasvuyhtiöiden tukena ja neuvonantajina sekä kotimaassa, että maailmanlaajuisesti.

  20 syyskuuta 2019 Timo Eerola

  Onko aika uudistaa miten laskemme ja raportoimme yhtiöiden arvoa?

  Sijoittajille raportoiminen on ja tulee aina olemaan tärkeä osa yritysjohtajien tehtäviä. Yrityksien tulee antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oikeanlaista tietoa siitä, miten yritys luo taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa myös pitkällä tähtäimellä (englanniksi ”Long-term value”, LTV). Viime aikoina on nähty uusia raportointikehyksiä, joiden tarkoituksena on edesauttaa myös pitkällä tähtäimellä arvon ja hyödyllisyyden luomista raportoinnissa, esimerkkinä IR-viitekehys (integrated reporting).

  10 tammikuuta 2019 EY Suomi

  Lähestymistapamme

  EY:n tavoitteena on rakentaa paremmin toimivaa maailmaa. Esitämme parempia kysymyksiä: kysymyksiä, jotka haastavat, inspiroivat ja avaavat uusia näkökulmia nykypäivän suuriin haasteisiin.

  Toimintaamme ohjaa usko siihen, että jokainen tarkastus, veroilmoitus, neuvonta ja yhteistyö asiakkaiden sekä kollegoiden kanssa auttaa tekemään maailmasta paremman. Siksi kysymme parempia kysymyksiä – mitä parempi kysymys, sitä parempi vastaus. Paremmat vastaukset auttavat asiakkaitamme toimimaan tehokkaammin, hallitsemaan riskejä, edistämään kasvua ja herättämään luottamusta — ja lopulta rakentamaan paremmin toimivaa maailmaa.

  Kuinka valmistautua uramahdollisuuksiin, joita ei vielä ole olemassa?

  Auttamalla nuoria kehittämään ajattelutapoja ja siirrettäviä kyvykkyyksiä, joita he tarvitsevat eniten mukautuakseen muutosaikakauteen ja menestyäkseen siinä.

  4 kesäkuuta 2019 Dan Gray

  Kumpi on suurempi haaste naisjohtajille: lasikatto vai lasijyrkänne?

  Edistystä ei tapahdu, jos naisia palkataan silloin, kun peli on jo menetetty, ja heidät irtisanotaan, kun kaikki on kunnossa.

  13 maaliskuuta 2019 Beth Brooke-Marciniak

  Mikä tekee hyvästä työpaikasta hyvän?

  Teknologian kehitys, globaalisaatio ja erilaiset toimintaympäristön muutokset myllertävät tällä hetkellä ennennäkemättömällä tavalla yrityksiä eri toimialoilla. Muutoksiin vastaaminen ja niihin sopeutuminen vaativat yrityksiltä isoja ponnisteluja sekä uudenlaisten toimintamallien suunnittelua.

  17 helmikuuta 2020 Mikko Äijälä

  Ota yhteyttä

  Tämä voi olla uuden alku.

  Ota yhteyttä.

  LinkedIn FacebookInstagram  Twitter

  Edellinen

  Keitä olemme