Izjava o Privatnosti

16 Aug 2021

Uvod

Ova izjava o privatnosti objašnjava kako EY prikuplja i koristi podatke o ličnosti i opisuje prava koja imate u vezi sa vašim ličnim podacima.

U ovom obaveštenju „EY“, „naše“, „mi“ ili „nas“ odnosi se na globalnu organizaciju kompanija članica Ernst & Young Global Limited-a, od kojih je svako zasebno pravno lice, ili se odnosi na jednu ili više ovih kompanija članica. Rukovaoci vaših podataka o ličnosti su jedna ili više EY kompanija koji su ovde navedeni (pdf) (pogledajte spisak kompanija i pridruženih članova EY).

Određene kompanije članice EY-a u zemljama izvan Evropske Unije (EU) odredile su predstavnika u EU koji će delovati u njihovo ime ako i kada preduzmu aktivnosti obrade podataka obuhvaćene Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Detaljnije informacije i kontakt podaci ovih predstavnika dostupni su ovde. Detaljnije informacije i kontakt podaci ovih predstavnika  dostupni su ovde.

EY obrađuje podatke o ličnosti u različite svrhe. Na primer, podatke o ličnosti prikupljamo direktno od vas ako nas angažujete da pripremimo vašu poresku prijavu, ako posetite ey.com (našu veb-stranicu), ako pošaljete svoje kontakt podatke za primanje marketinških komunikacija od nas, ako dostavite podatke za učestvovanje u EY događajima, ili se prijavite za posao putem veb-stranice EYCareer. Pored toga, vaše podatke o ličnosti obrađujemo u kontekstu pružanja revizorsko-konsultantskih usluga vašem poslodavcu ili dobavljaču usluga, na primer, vršeći reviziju vaše banke ili platne liste za kompaniju u kojoj radite. Konačno, vaše podatke o ličnosti dobijamo preko javno dostupnih izvora, kao što je LinkedIn. Ova izjava o privatnosti namenjena je da obuhvati sve gore navedene scenarije.

Kliknite na linkove u našem indeksu kako bi vas odveli do detaljnijih informacija u vezi sa različitim svrhama u koje obrađujemo podatke o ličnosti:

 • Posetioci sajta ey.com
 • EY Preduzetnik godine
 • Klijenti
 • Lica čije podatke o ličnosti dobijamo u vezi sa pružanjem usluga našim klijentima
 • Usluge nesolventnosti
 • Kontakti u sistemima upravljanja odnosima sa klijentima (CRM)
 • Učesnici na sastancima, konferencijama, događajima i sesijama kompanije EY
 • Lica koja koriste naše aplikacije
 • Lica koja posećuju naše veb-stranice, dodatke i alate za društvene mreže
 • Lica koja su u kontaktu sa kompanijom EY putem e-pošte
 • Lica koja su u kontaktu sa kompanijom EY putem usluga govorne pošte
 • Lica koja se prijavljuju za posao
 • Alumni
 • Dobavljači
 • EY / Etika
 • Posetioci EY kancelarije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, ili želite da se obratite službeniku za zaštitu podataka o ličnosti kompanije članice EY, molimo kontaktirajte tim za zaštitu podataka o ličnosti EY koji će vaš upit uputiti odgovarajućoj osobi, ili timu unutar organizacije.

 • Koji su podaci obuhvaćeni?

  U ovom obaveštenju o privatnosti "podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama. Ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

  Takođe, uključuje i posebne vrste podataka o ličnosti iz kojih možemo odrediti ili otkriti sledeće podatke o fizičkom licu:

  • Rasno ili etničko poreklo
  • Političko mišljenje
  • Versko ili filozofsko uverenje
  • Članstvo u sindikatu
  • Genetski podaci
  • Biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica
  • Podaci o zdravstvenom stanju
  • Podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji

  Kao i podaci o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti.

 • Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

  U vezi sa vašim podacima o ličnosti imate sledeća prava:

  • Pravo na pristup podacima o ličnosti koje EY poseduje o vama
  • Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti, na primer, ako su podaci o ličnosti nepotpuni ili netačni
  • Da u bilo kojem trenutku isključite primanje marketinških komunikacija
  • Pravo na ograničenje obrade i pravo na brisanje podataka o ličnosti (u određenim okolnostima i u skladu sa važećim zakonom)
  • Pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo da primite kopiju podataka o ličnosti koje ste dali EY-u, u strukturiranom, često korištenom i mašinsko čitljivom formatu (u određenim okolnostima i u skladu sa važećim zakonom)
  • Ako ste dobrovoljno uneli podatke o ličnosti, ili ste na drugi način prihvatili njihovu obradu, pravo na povlačenje vaše saglasnosti
  • Pravo na žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (vidi odeljak „Pritužbe“)

  Ako imate pitanje ili želite da iskoristite svoja prava, obratite se osobi s kojom inače sarađujete u kompaniji EY, ili kontaktirajte im za zaštitu podataka EY.

 • Pritužbe

  Ako ste zabrinuti zbog navodnog kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili bilo kojeg drugog propisa, možete kontaktirati osobu sa kojom inače sarađujete u kompaniji EY, pravnog savetnika (GCO)kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 13a ili EY-ovog globalnog menadžera za privatnost kancelarija pravnog savetnika, 6 More London Place, London, SE1 2DA, Ujedinjeno Kraljevstvo. EY menadžeri za privatnost će istražiti vašu pravnog savetnika (GCO)žalbu i pružiti vam informacije o daljem postupku.

  Takođe, imate pravo da prigovorite nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji ili da slučaj predate nadležnom sudu ili kako je navedeno u odgovarajućem ugovoru o angažmanu sa EY.

 • Svrhe u koje obrađujemo podatke o ličnosti

  • Posetioci sajta ey.com

   Podaci o ličnosti koje prikupljamo o vama kada posećujete našu stranicu kategorisani su u nekoliko kategorija.

   Informacije koje vi dajete dobrovoljno

   Prikupljamo podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno date putem naše veb-stranice, na primer, kada popunjavate internetske formulare da biste nas kontaktirali, prijavili se na glasnik, koristeći jedan od naših internetskih referentnih alata, pretplatili se na primanje marketinških komunikacija od nas, učestvovali u anketama, ili se registrovali za događaje koje organizujemo. Podaci koje prikupljamo o vama uključuju sledeće:

   • Ime i prezime
   • Naziv posla, posao ili funkcija, uloga
   • Obrazovanje
   • Kompanija ili organizacija
   • Informacije o kompaniji
   • Podaci o kontaktima, uključujući primarnu adresu e-pošte, ostale adrese e-pošte i brojeve telefona
   • Demografske informacije kao što su industrija, država, poštanski broj, postavke i zanimanja
   • Ostale informacije relevantne za ankete korisnika ili slične ankete
   • Informacije vezane za događaje zabeležene kroz obrasce događaja, kao što su prehrambena ograničenja, informacije o hotelima i letovima, status registracije / učestvovanja, prisustvo medijskim intervjuima, prethodno iskustvo na događajima i pol 
   • Informacije važne za pružanje naših usluga vama
   • Sve ostale podatke o ličnosti koje dobrovoljno izaberete da nam date

   Ne prikupljamo posebne vrste podataka o ličnosti sa namerom, osim ako nam ne date takve podatke. Iako na veb-sajtu mogu postojati slobodna tekstualna polja u koje možete uneti bilo koje podatke, ne nameravamo da obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti. Ne morate davati posebne vrste podataka o ličnosti i ne biste ih trebali otkriti u slobodnim tekstualnim poljima. Ako odlučite da na bilo koji način date bilo koje posebne vrste podataka o ličnosti, prihvatate da pristajete na prikupljanje i obradu tih posebne vrste podataka o ličnosti.

   Ako se registrujete na našem veb-sajtu, vaši podaci o ličnosti biće sačuvani u našem CRM sistemu. Podaci registara se brišu nakon što pojedinac nije imao aktivnu interakciju sa nama tokom 18 meseci ili ranije ako to zahteva zakon.
   Ako ste otkazali primanje svojih EY publikacija vaše osnovne kontakt informacije ostaće na našoj listi otkazanih primanja publikacija.

   Informacije koje prikupljamo automatski

   Kada posetite našu web stranicu, automatski prikupljamo određene lične podatke s vašeg uređaja. Konkretno, podaci koje prikupljamo automatski uključuju podatke, kao što su vaša IP adresa, ID piksela, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacioni broj uređaja, vrsta pretraživača, širu geografsku lokaciju (npr. lokacija na nivou države ili grada) i druge tehničke informacije. Takođe prikupljamo informacije o tome kako je vaš uređaj komunicirao s našom web stranicom, uključujući stranice kojima ste pristupili, trenutni URL, vreme posete web stranici i klikove na linkove. Prikupljanje ovih podataka omogućava nam da bolje razumemo posetioce koji dolaze na našu stranicu, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj web stranici ih zanima. Te podatke koristimo za potrebe interne analitike i za poboljšanje kvaliteta i relevantnosti naše web stranice posetiocima. Informacije će se prikupljati pomoću kolačića i slične tehnologije praćenja, kako je dalje objašnjeno u EY pravilima o kolačićima .Imajte na umu da će, ako je u vašem pregledaču omogućena opcija Ne prati, kolačići za oglašavanje/ciljanje biti podrazumevano onemogućeni.

   Naša veb-lokacija koristi Adobe Analitics („Adobe“) za izveštavanje, vizuelizaciju i analizu podataka. Adobe obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti: vašu IP adresu (da biste dovršili izveštaje o geosegmentaciji i identifikovali interne i eksterne EY korisnike koji pristupaju našoj veb-stranici) i korisničke ID-ove, adrese e-pošte, imena i lozinke u meri u kojoj pružaju ih direktno posetioci veb-sajtova. Adobe će obraditi vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe: (i) za beleženje mrežnih metrika o kretanju korisnika na našoj veb-lokaciji (npr. pregledane stranice i klikovi na veze); (ii) analiza i razumevanje celokupnih informacija o saobraćaju na sajtu; (iii) omogućavanje donošenja informisanih odluka o našoj veb-stranici; i (iv) obeležavanje korisnika i omogućavanje njihovog pristupa našoj veb-stranici. EY Global Services Limited je rukovalac podataka za potrebe ove obrade i licencirao Adobe od Adobe Sistems Softvare Ireland Limited, 4-6 Rivervalk, Citivest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irska, koji ih hostuje u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Kliknite ovde da biste saznali više o Adobe-ovoj politici privatnosti i doneli odluke o Adobe-ovim aktivnostima praćenja.

   Naša stranica takođe koristi razne dodatke za društvene mreže.

   Svrhe obrade vaših podataka o ličnosti kao posetioca naše veb-stranice su:

   • Administriranje i upravljanje našom veb-stranicom, uključujući potvrdu i overu vašeg identiteta i sprečavanje neovlašćenog pristupa ograničenim oblastima naše veb-stranice
   • Da biste personalizovali i obogatili iskustvo pregledanja prikazivanjem sadržaja, (uključujući ciljano oglašavanje) koji će verovatno biti relevantan i od interesa za Vas
   • Analiziranje podataka o posetiocima naše veb-stranice i informacije o saobraćaju na veb-lokaciji
   • Za snimanje webometrics o kretanjima korisnika u okviru naše veb-stranice
   • Za identifikaciju kompanije, organizacije, institucije ili agencije za koju radite ili sa kojom ste inače povezani
   • Da razvijemo naše poslovanje i usluge
   • Da bismo vam obezbedili marketinšku komunikaciju, materijale EY Thought Leadership i alate za upoređivanje na mreži
   • Za obavljanje poređenja i analize podataka (na primer, u vezi sa korišćenjem naše veb-stranice i demografskom analizom posetilaca naše veb-stranice)
   • Da razumemo kako posetioci koriste funkcije naše veb-stranice
   • Nadgledanje i sprovođenje poštovanja važećih uslova korišćenja
   • Vršenje kontrole kvaliteta i upravljanje rizikom
   • Omogućavanje boljeg upravljanja događajima u okviru EY, uključujući program EY Svetski Preduzetnik godine
   • Omogućavanje timovima za upravljanje događajima da efikasnije kooriniraju kampanje za obaveštavanje putem e-pošte i događaja
   • Omogućavanje registracije za događaje i vebinare
   • Da bismo omogućili preuzimanje sadržaja i beleženje leadova
   • Informacije važne za pružanje naših usluga vama
   • Bilo koje druge svrhe za koje ste EY-u pružili informacije

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti posetilaca naše stranice su:

   • Naš legitimni interes za efikasno pružanje informacija i usluga vama i efikasno i zakonito poslovanje naših kompanija
   • Naš legitimni interes za razvoj i unapređenje naše veb-stranice i vašeg korisničkog iskustva
   • Izričite saglasnosti posetioca
  • EY Preduzetnik godine™

   EY prihvata nominacije za program EY Preduzetnik godine™ putem naše veb-stranice. Od kandidata se traži da pruži podatke o ličnosti, uključujući finansijske podatke, i mora da potpiše obrazac za nominaciju. Obrasci za nominaciju dostavljaju se sponzorima programa i nezavisnim nacionalnim i regionalnim sudijama za odabir primalaca nagrada.

   Globalni program EY Preduzetnik godine™ sadrži zasebnu izjavu o privatnosti. Pozivamo učesnike programa  EY Preduzetnik godine ™ da potraže obaveštenje o privatnosti dostupno u tom sistemu.

  • Klijenti

   Kada nas angažujete da vam pružimo revizorsko-konsultantske usluge, mi prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti kada za to imamo valjan poslovni razlog. Da biste pogledali naše usluge, kliknite ovde.
   U kontekstu pružanja revizorsko-konsultantskih usluga klijentima, EY takođe obrađuje podatke o ličnosti pojedinaca koji nisu direktno naši klijenti (na primer, zaposlenih, kupaca ili dobavljača naših klijenata). Pogledajte odeljak „Pojedinci čije podatke o ličnosti dobijamo u vezi sa pružanjem usluga našim kupcima“ za dodatne informacije..
   Većina podataka o ličnosti koje prikupljamo i koristimo za pružanje naših usluga dobrovoljno nam dostavljaju klijenti (ili ih prikupljamo iz izvora trećih lica na zahtev naših klijenata). Stoga, ako ste EY klijent, tada će vam biti očigledno koje podatke o ličnosti prikupljamo i koristimo. Ove informacije mogu da uključuju:

   • Osnovne informacije, kao što su vaše ime, kompanija za koju radite, vaša pozicija i odnos prema nekoj osobi
   • Kontakt podaci, kao što su poštanska adresa, adresa e-pošte i brojevi telefona
   • Finansijske informacije, poput podataka o plaćanju
   • Svi drugi podaci o ličnosti koji se odnose na vas ili, na treća lica koja nam pružate u svrhu prijema naših usluga.

   Mi koristimo ove informacije:

   • Da bismo pružili uslugu
   • Da upravljamo našim odnosima i održavamo ugovorne odnose
   • Za računovodstvene i poreske svrhe
   • Za marketing i razvoj poslovanja
   • Da bismo ispunili naše zakonske i regulatorne obaveze
   • Uspostaviti, ostvarivati ili braniti zakonska prava
   • U istorijske i statističke svrhe

   S obzirom na raznolikost usluga koje pružamo, obrađujemo mnoge kategorije podataka o ličnosti. Pogledajte dole (nepotpune) primere kategorija podataka o ličnosti za naše četiri glavne linije usluge:

   • Revizija i povezane usluge

    Pružajući uslugu revizije, EY će obrađivati podatke koji sadrže podatke o ličnosti, kao što su fajlovi za platne spiskove, evidencije odbora i drugi dokumenti koji se mogu pripisati aktivnostima klijenta za reviziju i bilo koje kompanije u grupi. Primeri kategorija podataka o ličnosti koji se obrađuju su:

    • Kontakt podaci, kao što su ime, adresa, telefonski brojevi i adresa e-pošte
    • Detalji o zaposlenju, kao što su broj zaposlenja, odeljenje za zapošljavanje, uloga i vreme zaposlenja
    • Podaci o zdravlju i odsustvu, npr. medicinska potvrda i podaci o bolovanju, odsustvu ili porodiljskom odsustvu
    • Članstvo u sindikatima
    • Lični identifikacioni broj
    • Podaci o finansijskim uslovima, kao što su podaci o bankovnim računima, detalji o platama i drugim naknadama, podaci o osiguranju i broj registarskih tablica poslovnih automobila
    • Podaci o osiguranju i profesionalnim penzijamaili
    • Ostale kategorije podataka o ličnosti potrebnih za obavljanje revizije u skladu sa standardima kvaliteta
   • Poresko savetovanje

    Primeri kategorija podataka o ličnosti koje obrađuju timovi iz sektora poreskog savetovanja:

    • Podatke o ličnosti o svakom klijentu i članovima njihovih porodica, uključujući imena, adrese i demografske podatke, kontakt podatke, datum rođenja i poreske identifikacione brojeve, uključujući brojeve socijalnog osiguranja i adrese e-pošte
    • Podaci o ličnosti predstavnika svakog klijenta, uključujući imena, kontakt podatke i adrese e-pošte
    • Kartoteka poreske prijave: odgovornost, datumi kreiranja i podnošenja i komentari na prijavu poreza
    • Podaci o izjednačavanju poreza: obaveza, datumi proizvodnje, izmireni iznosi i plaćeni porez
    • Organizatori su prikupljali podatke o porezu na dohodak pojedinih poreskih obveznika (i po potrebi članova njihovih porodica), obrazovanju, zaposlenju, medicinskim, pravnim podacima i drugim podacima potrebnim za pružanje usluga
    • Radna dokumenta koja se koriste za uređivanje podataka o klijentima dobijenih od organizatora ili na neki drugi način; podaci o naknadama poslodavca; prikupljanje informacija o prihodu na osnovu podataka o angažmanu i rasporedu putovanja tokom godine
    • Trenutni, prošli ili budući podaci o putovanjima pojedinačno, uključujući posećene lokacije i radne dane provedenih na svakoj lokaciji
    • Dokumenti, kao što su poreske prijave, pisma o angažmanu, imigraciona dokumenta, zahtevi za pregled od strane poreske vlasti i službeni i lični dokumenti (izvod iz matičnih knjiga, izvoda iz knjige venčanih, dokumenti o obrazovanju i nivoima obrazovanja i kopije pasoša)
    • Upitnici za nadzor finansijskog izveštavanja (FROR), koji pokazuju status zaposlenosti, poslodavca i opis posla
    • Podaci o kompaniji: kontakti i osoblje koje radi na projektu za korporativnog klijenta, kao i imena sektora
    • Podaci o angažmanu: detalji o trenutnom aranžmanu za zapošljavanje i život, uključujući zemlju i grad zaposlenja, plate poslodavaca i troškove zaposlenja
    • Podaci o imigraciji: upitnici za radnu dozvolu, status radne dozvole, kopija obrasca prijave, kopija radne dozvole, kopija vize, kopija pasoša i drugi dokumenti o imigraciji.
   • Advisory -odeljenje za poslovno savetovanje

    Pružajući usluge poslovnog savetovanja, EY obrađuje širok spektar informacija, uključujući potencijalno sve vrste podataka o ličnosti. Opseg zavisi od usluge i sektora u kome je klijent kompanije EY aktivan. Na primer, pružanje usluga sajber-bezbednosti banci uključuje obradu različitih vrsta podataka o ličnosti u odnosu na angažman za klijenta u farmaceutskom sektoru u izgradnji boljeg načina za praćenje podataka o zdravstvenim ishodima.

    Primeri kategorija podataka o ličnosti koje primaju ili obrađuju timovi sektora poslovno savetovanje klijenata su:

    • Kontakt podaci, kao što su ime, adresa, telefonski brojevi i adresa e-pošte
    • Kontakt podaci, kao što su ime, adresa, telefonski brojevi i adresa e-pošte. Podaci od HR-a i evidencija dobavljača od klijenta, koje uključuju podatke o ličnosti zaposlenog ili dobavljača klijenta, kao što su ime, kontakt podaci, datum rođenja, rasa, Vladini identifikacioni brojevi, ugovori o radu i ugovori o pružanju usluga.
    • Finansijske informacije, poput informacija o platama, penziji i naknadama, kao i brojevima bankovnih računa
    • Informacije o zdravstvenom stanju pojedinaca koji primaju određene lekove ili tretmane
    • Na podatke o ličnosti zaposlenog mogu uticati promene u lancu snabdevanja ili oustosourcing-a.
    • Podaci o klijentima, uključujući rasu ili pol tokom perioda angažovanja.
   • Savetovanje pri poslovnim transakcijama

    Nekoliko kategorija ličnih podataka obrađuju EY Strategy and Transactions client engagement timovi. Uključuju podatke o klijentima i stvarne ili potencijalne ciljeve, koji uglavnom čine podatke o ličnosti rukovodioca i ključnog osoblja, kao što su:

    • Detalji o platnom spisku
    • Ugovori o radu
    • Podaci o penzijama i naknadama
    • Upisi u knjige nesreća
    • Uslovi osiguranja
    • Lista klijenata
    • Potrošački ugovori
    • Registri kompanija

   Pored toga, obrađujemo identifikacione i pozadinske informacije kao deo procesa prihvatanja, finansiranja, administracije i marketinga naših klijenata, uključujući nezavisnost revizije, sprečavanje pranja novca, sukob, reputaciju i finansijsku verifikaciju i ispunjavanje svih drugih zakonskih ili regulatornih zahteva kojima podleže.

   Provere mogu uključivati sledeće:

   • Autentifikacija: dokaz o imenu i adresi
   • Vlasništvo krajnjih korisnika nad korporativnim i drugim pravnim licima
   • Provera konflikta: kako bi se izbegao sukob interesa sa bilo kojim drugim klijentom
   • Protiv pranja novca, prihoda od kriminala i provere finansiranja terorizma
   • Provera politički eksponiranih osoba (PEP): osobe sa istaknutom ulogom u Vladi, pravosuđu, sudovima, centralnim bankama, ambasadama, oružanim snagama i državnim kompanijama, uključujući članove njihovih porodica i bliske saradnike
   • Provera nepovoljnih medijskih objava
   • Provera popisa državnih mera sankcionisanja
   • Provera nezavisnosti

   Ove provere se obavljaju iz pravnih, regulatornih ili poslovnih razloga i moraju se ponoviti tokom našeg angažovanja. Kao deo ovih provera, od nas se zahteva da obrađujemo podatke posebne kategorije (na primer da proverimo da li ste politički eksponirana osoba, ili prikupljamo podatke o krivičnim osudama gde je to potrebno zbog zakona o pranju novca). Važno je da nam dostavite sve potrebne informacije i dokumente jer to utiče na našu sposobnost da vam pružimo usluge.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših klijenata su:

   Izvršenje ugovora

   • Poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza
   • U našem je legitimnom interesu da vam pružimo besprekorne, dosledne, visokokvalitetne usluge i obezbedimo brzu isplatu svih naknada, troškova i dugova u vezi sa našim uslugama
   • U našem je legitimnom interesu da razumemo bilo koji sukob interesa ili izazov u vezi sa politikom nezavisnosti
   • U našem je legitimnom interesu da zaštitimo EY od nenamernog rada sa prihodima od kriminala, ili pomaganja i podržavanja bilo kojih drugih ilegalnih aktivnosti ili prevara (na primer, terorizma).
  • Lica čije podatke o ličnosti dobijamo u vezi sa pružanjem usluga našim klijentima

   Kao deo revizorsko-konsultantskih usluga koje EY pruža klijentima, EY obrađuje podatke o ličnosti pojedinaca sa kojima nemamo direktan (ugovorni ili drugi) odnos. Na primer, ako izvršimo statutarnu reviziju, naš tim u tom angažmanu moraće da pregleda klijentove knjige, koje bi mogle da sadrže podatke o platnim spiskovima za klijentove zaposlene, podatke o dobavljačima, finansijskoj administraciji, podatke o apelantima i pravnim postupcima. Navodimo još jedan primer: ako preduzmemo detaljnu analizu akvizicije, EY dobija podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene, menadžment i kupce te akvizicije.

   Od naših klijenata tražimo potvrdu da imaju ovlašćenja da nam daju podatke o ličnosti u vezi sa obavljanjem usluga i da su svi podaci o ličnosti koje nam daju obrađeni u skladu sa važećim zakonom.

   S obzirom na raznolikost usluga koje pružamo, obrađujemo mnoge kategorije podataka o ličnosti kao što su:

   • Podaci o ličnosti (kao što su ime, starost, podaci o rođenju, pol, bračni status i država)
   • Podaci o kontaktima (kao što su telefonski brojevi, adrese e-pošte i adrese e-pošte)
   • Finansijski detalji (kao što su plata, platni spisak, prihod, investicije, beneficije i poreski status)
   • Detalji o zaposlenju (kao što su uloga, položaj, iskustvo, podaci o učinku i brojevi zaposlenja)

   Takođe, obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti za određene usluge. Na primer, u nekim zemljama koje pružaju usluge povraćaja poreza uključuju obradu detalja plaćanja naših klijenata, njegovog supružnika i članova porodice u pogledu članstva u sindikatima, političke stranke, lečenja ili verske dobrotvorne organizacije. Takvi se podaci prikupljaju namerno i koristiće se samo tamo gde je to potrebno u vezi s pružanjem usluge za koju su prikupljeni podaci, poput utvrđivanja tačnog oporezivanja prihoda našeg klijenta i traženja ispravnog odbitka poreza u odnosu na ta plaćanja.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti pojedinaca čije podatke o ličnosti dobijamo u vezi sa pružanjem usluga našim klijentima su:

   • Poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza
   • U našem je legitimnom interesu da obezbedimo da se našim kupcima pružaju besprekorne, dosledne i kvalitetne usluge širom sveta
  • Usluge u vezi sa nesolventnosti

   Jednom kada je kompanija u stečaju, jedan ili više EY-ovih stečajnih stručnjaka (tj. administratori i likvidatori) mogu biti imenovani za vođenje poslova, poslovanja i imovine kompanije. Slično tome, kada dužnik podleže nesolventnosti ili režimu restrukturiranja, jedan ili više stručnjaka za nesolventnost kompanije EY mogu biti imenovani za upravljanje poslom, imovinom i imovinom dužnika.

   U ovom odeljku:

   • Nosilac funkcije se odnosi na stručnjake kompanije EY za nesolventnost.
   • Kompanija se odnosi na nesolventnu kompaniju za koju su imenovani nosioci dužnosti.
   • Dužnik se odnosi na fizičko lice koje je podložno režimu nesolventnosti ili restrukturiranja.
   • „Vi“ se odnosi na subjekte koji su predmet postupka nesolventnosti preduzeća ili dužnika.

   Pružajući usluge nesolventnosti, EY obrađuje vaše podatke o ličnosti radi legitimnog interesa pomaganja nosiocima funkcija u izvršavanju njihovih zakonskih i regulatornih obaveza u vezi sa postupkom nesolventnosti. Radi pojašnjenja, kompanija ili dužnik ostaje rukovalac vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju u svrhe koje nisu povezane sa zakonskim i regulatornim obavezama nosioca funkcije.

   Većina podataka o ličnosti koje obrađujemo dobijamo direktno od vas, ali takođe indirektno dobijamo i podatke o ličnosti o vama.

   Nosioci funkcije i EY obrađuju vaše podatke o ličnosti za sledeće (nepotpune) svrhe:

   • Komunikacija sa poveriocima kompanije ili dužnicima i pojedinim poveriocima: specifične informacije važne za obavljanje zakonom propisanih dužnosti (ove informacije se koriste za procenu, na primer, prava na isplatu dividende ako ih ima)
   • Davanje referenci ili izveštaja Vladinim odeljenjima, regulatornim telima i relevantnim telima u vezi sa obavljanjem javne funkcije, ili odgovaranjem na zahteve
   • Osiguravanje zakonskih povrata
   • Namere upravljanja predmetima, uključujući realizaciju imovine, sporazum o potraživanjima i plaćanje raspodele
   • Obrada za lične potrebe zaposlenih u skladu sa zakonom i sopstvenim politikama kompanije
   • Administracija plata, naplata računa, kontrola kredita i drugi podaci koji se odnose na finansije preduzeća
   • Razumno i zakonito pružanje informacija zainteresovanim stranama
   • Prevencija i otkrivanje zločina ili prevare
   • Uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana zakonskih prava, pravni savet, vođenje ili odbrana pravnih postupaka
   • Poštovanje zakonskih obaveza kojima su podložne kompanije ili dužnik
   • Upravljanje kvalitetom i rizikom

   Vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju u gore navedene svrhe uključuju (ali nisu ograničeni na) ime, adresu, identifikacione informacije, podatke o platnim spiskovima, kao i sve informacije u vezi sa vašim poslovanjem sa kompanijom ili dužnikom koje su neophodne za obavljanje funkcija nosioca funkcije u skladu sa zakonskim obavezama tokom postupka nesolventnosti.

   Imate određena prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti. . Ako imate upit ili želite da iskoristite svoja prava, molimo vas da pošaljete pisani zahtev osobi odgovornoj za vaše podatke o ličnosti (preduzeću, dužniku ili vlasniku kancelarije) koristeći kontakt podatke navedene u komunikacijama o nesolventnosti.

  • Kontakti u sistemima upravljanja odnosima s klijentima (CRM)

   U našim CRM sistemima obrađujemo lične kontakt podatke (bivše, postojeće i potencijalne klijente i pojedince zaposlene, ili povezane sa takvim klijentima i druge poslovne kontakte, poput alumnija, konsultanata, regulatora i novinara). Ovi CRM sistemi podržavaju marketinške operacije kompanije EY. Kontakti u našim CRM sistemima dobiće materijale EY Thought Leadership, biltene, marketinške materijale, materijale za učenje, ankete i pozivnice za događaje.

   U našim CRM sistemima obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

   • Ime, naziv radnog mesta, adresa, adresa e-pošte, brojevi telefona i faksa
   • Ime poslodavca ili organizacije sa kojom je pojedinac povezan
   • Marketing i korisničke preferencije, uključujući i to da li se pojedinac odlučio za marketinšku komunikaciju
   • Odgovori na pozive, aktivnosti čitanja i potvrde prisustva događajima upotrebom kolačića i sličnih tehnologija za prilagođavanje naše komunikacije

   Ne sakupljamo posebne vrste podataka o ličnosti sa namerom, osim ako nam ne dostavite takve informacije (na primer, posebne prehrambene potrebe koje otkrivaju vašu versku pripadnost, ili bilo kakvu alergiju na hranu) ukoliko prisustvujete nekom od naših događaja.

   Podaci o poslovnom kontaktima koji nisu bili aktivni sa EY-em u poslednjih 18 meseci biće izbrisani iz naših CRM sistema. Ako ste odustali od primanja budućih EY publikacija, vaše osnovne kontakt informacije ostaće na našoj listi otkazanih publikacija.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti poslovnih kontakata su:

   • Izričita saglasnost poslovnog kontakta
   • U našem je legitimnom interesu da upravljamo vezama sa našim poslovnim kontaktima i pružamo informacije o EY-u, našim uslugama i događajima koje organizujemo.
  • Učesnici na EY sastancima, konferencijama, događajima i sesijama učenja

   Obrađujemo podatke o ličnosti o učesnicima na EY sastancima, konferencijama, događajima i sesijama učenja (događaja). Mi koristimo različite aplikacije za upravljanje procesima registracije događaja, a aplikacije će imati sopstvene napomene o privatnosti koje objašnjavaju zašto i kako ove aplikacije prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti. Ohrabrujemo učesnike da se pozivaju na obaveštenja o privatnosti koja su dostupna na ovim aplikacijama.

   Kao deo procesa upravljanja događajima, obrađujemo sledeće podatke o ličnosti (ali samo u meri koja je neophodna za određeni događaj):

   • Ime, starost ili datum rođenja
   • Podaci o klijentu (podaci o kući, uredu i poslu)
   • Broj kreditne ili debitne kartice
   • Podaci o klijentu (informacije o kučnoj adresi, adresi poslovanja i druge informacije o poslovanju)
   • Adresa e-pošte
   • Pol
   • Kućna ili druga fizička adresa
   • ime poslodavaca (EY ili kompanija)
   • Zanimanje (naziv radnog mesta)
   • Broj pasoša
   • Lični web URL (ako imate ličnu veb stranicu koju želite podeliti)
   • Brojevi telefona ili faksa
   • Podaci koji se odnose na događaje kao što su: ograničenja u ishrani ili posebni zahtevi, status registracije, status / vrsta učesnika, prisustvovanje intervjuima sa medijima, prethodno iskustvo događaja, vreme dolaska / odlaska, vreme prijave / odjave u hotelu, informacije o letu ( avio-kompanija, datumi dolaska i odlaska).

   Ne sakupljamo posebne vrste podataka o ličnosti sa namerom, osim ako nam ne dostavite takve informacije (na primer, posebne potrebe u vezi sa ishranom koje otkrivaju vašu versku pripadnost ili bilo kakve alergije na hranu ili druge zdravstvene podatke potrebne za podršku učesnika, na primer ukoliko su potrebna invalidska kolica).

   Učesnici u EY događajima koji se održavaju na otvorenim mestima moraju da donesu identifikacionu fotografiju radi identifikacije kako bi zaštitili naše ljude, imovinu i informacije i sprečili neovlašćene ljude da pristupe EY događajima na otvorenom.

   EY-u je dozvoljeno da fotografiše i snima audio ili video zapise na javnim mestima EY događaja. Takve medije koristimo u svojim marketinškim materijalima. Slike i glasovi učesnika biće snimljeni. Snimci će se uređivati, kopirati, izlagati, objavljivati ili distribuirati.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti učesnika su:

   • Izričita saglasnost učesnika
   • Naš je legitimni interes da organizujemo događaje i upravljamo procesom registracije za takve događaje
   • U našem je legitimnom interesu da zaštitimo naše ljude, imovinu i informacije i sprečimo neovlašćene ljude da pristupe događajima izvan EY-a.
   • U našem je legitimnom interesu da pružamo informacije o EY-u, našim uslugama i događajima koje organizujemo.
  • Lica koja koriste naše aplikacije

   Spoljnim korisnicima omogućavamo pristup raznim aplikacijama kojima upravljamo (kao što su EY Client Portal i My EY platforma). U slučajevima kada takve aplikacije obrađuju podatke o ličnosti koji prevazilaze osnovne podatke o kontaktu koji se koriste za autentifikaciju aplikacije, takve aplikacije će sadržati sopstvena obaveštenja o privatnosti koja objašnjavaju zašto i kako se te aplikacije prikupljaju i obrađuju. Ohrabrujemo ljude koji koriste naše aplikacije da se raspituju o podacima o privatnosti koji su dostupni na tim aplikacijama.

  • Lica koja posećuju naše veb-stranice, dodatke i alate za društvene mreže

   • Stranice na društvenim mrežama

    EY koristi razne platforme za društveno umrežavanje, na primer, u svrhe zapošljavanja ili marketinga. Koristimo društvene medije da bismo vam omogućili lak pristup relevantnim informacijama o mogućnostima zapošljavanja u EY-u i događajima koje organizujemo, kao i za promociju naših usluga i brenda.

    Iako će EY biti odgovoran za sadržaj koji objavljuje koristeći platforme za društvene mreže, EY neće biti odgovoran za upravljanje platformama društvenih mreža (kao što su kreiranje statistike korisnika ili podešavanje kolačića). Kada koristite ove platforme za društveno umrežavanje, morate se pridržavati zakonskih i izjava privatnosti koje postavljaju provajderi platforme za društvene mreže. Takvi provajderi prikupljaju podatke o vama, uključujući statistiku i analitiku u vezi sa vašim korišćenjem platformi društvenih medija, kao što su prikazi stranica kojima ste pristupili, „lajkovi“, nedavne posete, postovi koje objavite ili vas zanimaju. Ako vam je potreban pristup takvim podacima ili želite da ostvarite neko od svojih drugih prava (kao što je pravo prigovora na obradu vaših podataka), trebalo bi da se obratite provajderu platforme društvenih medija. Neki pružaoci društvenih medija pružaju EY-u zbirne informacije relevantne za našu stranicu, poput broja „lajkova“ izazvanih našim sadržajem ili količine postova, posetilaca naše stranice, preuzetih fotografija ili linkova na koje kliknete.

   • Plug-inovi za društvene mreže (kao što su dugme like i share)

    Na našoj veb-stranici implementiramo tzv. plug-inove za društvene medije. Kada posetite stranicu koja prikazuje jedno ili više takvih tastera, vaš pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa relevantnim serverom društvene mreže i odatle učitati dugme. U isto vreme, provajder društvenih mreža znaće da je stranica o kojoj je reč, posećena. Ne utičemo na podatke koje pružaoci društvenih mreža prikupljaju na osnovu dugmadi. Ako to želite da sprečite, pre posete našoj veb-lokaciji odjavite se sa naloga društvene mreže. Provajderi društvenih mreža takođe postavljaju kolačiće, osim ako niste onemogućili prihvatanje i skladištenje kolačića u podešavanjima pretraživača.

    Facebook plug-inovi

    Naša stranica uključuje dodatke za društvenu mrežu, Facebook Facebook dodaci se mogu prepoznati po Facebook logotipu ili sličnom tasteru na našoj veb stranici. Da biste videli Facebook dodatke,  kliknite ovde.

    Kada posetite našu veb stranicu, plug-in uspostavlja direktnu vezu između vašeg pretraživača i Facebook servera. To omogućava Facebooku da sa vaše IP adrese prima informacije koje ste posetili na našoj veb lokaciji. Ako na Facebook nalogu kliknete na dugme „like“, sadržaj naše veb stranice možete povezati sa svojim Facebook profilom. Ovo omogućava Facebooku da poveže posete našoj veb stranici sa vašim nalogom. Ako još niste prijavljeni na svoj Facebook nalog, klikom na dugme Facebook pojaviće se Facebook stranica za prijavu da biste uneli svoju lozinku za prijavu. Imajte na umu da nemamo saznanja o sadržaju podataka koji se prenose na Facebook, ili kako Facebook te podatke koristi. Pogledajte Facebook-ovu  politiku privatnosti za više informacija.

    Twitter plug-in

    Twitter funkcije su integrisane u našu veb stranicu. Kada koristite Twitter i funkciju „retweet“, stranice koje posećujete su povezane sa vašim Twitter nalogom i saopštene drugim korisnicima. Ako se još niste prijavili na svoj Twitter nalog, klikom na dugme Twitter pojaviće se stranica za prijavljivanje na Twitter da biste uneli svoju lozinku za prijavu. Podaci će takođe biti preneti na Twitter. Želimo da naglasimo da nemamo saznanja o sadržaju poslatih podataka ili o tome kako će ih Twitter koristiti. Pogledajte  Twitter-ovu politiku privatnosti za više informacija.

    Instagram plug-in

    Naša veb stranica podržava funkcije Instagrama.

    Ako ste prijavljeni na svoj Instagram nalog, možete da kliknete na dugme Instagram da biste povezali sadržaj naših stranica na vaš Instagram profil. To znači da Instagram može povezati posete naše stranice sa vašim nalogom. Ako se još niste prijavili na svoj Instagram nalog, klikom na dugme na Instagramu biće vam prikazana Instagram stranica za prijavu za unos lozinke za prijavu. Izričito izjavljujemo da ne primamo nikakve informacije o sadržaju poslatih podataka ili o tome kako ih Instagram koristi.

    Pogledajte Instagram-ovu politiku privatnosti za više informacija.

    YouTube plug-in

    Naša veb stranica koristi plug-inove s YouTube-a kojima upravlja Google.

    Ako posetite neku od naših veb stranica sa YouTube dodatkom, to je veza do YouTube servera. Ovde se YouTube server informiše o tome koje ste stranice posetili.

    Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, YouTube vam omogućava da direktno povežete način pregledanja sa ličnim profilom. Ovo možete sprečiti odjavom sa YouTube naloga. Ako niste već prijavljeni, klikom na dugme YouTube prikazće se YouTube stranica za prijavu na koju možete uneti svoju lozinku za prijavu.

    Za više informacija pogledajte   Google-ovu politiku o privatnosti.

   • Alati društvenih mreža

    LinkedIn obrasci glavnih generacija (LinkedIn Lead Gen Forms)

    EY koristi LinkedIn Lead Gen obrasce za sadržaj koji sponzoriše EY i sponzoriše LinkedIn InMails za zapošljavanje i marketinške kampanje. Nakon što članovi LinkedIn-a kliknu na EY oglas, videće obrazac prethodno popunjen podacima sa svog LinkedIn profila, kao što su ime, kontakt informacije, ime kompanije, radni staž, naziv radnog mesta i mesto. Čim član LinkedIn-a pošalje prijavni formular, biće povezan sa EY-om.

    Kliknite ovde za  politiku privatnosti LinkedIn-a.

    Google mape

    Naša veb stranica koristi uslugu Google Maps putem interfejsa za programiranje aplikacija (API).

    Da biste koristili Google mape, morate da sačuvate svoju IP adresu. Ove informacije se uglavnom nalaze na Google serveru u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvaju. Mi nemamo uticaj na ovaj prenos podataka.

    Za više informacija pogledajte   Google-ovu politiku o privatnosti.

    Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti posetilaca na našim stranicama društvenih medija i korišćenje dodataka i alata za društvene medije su:

    • Naš legitimni interes za promociju usluga i brenda EY
    • Naš je legitimni interes da privučemo, prepoznamo i pronađemo talente
    • Naš legitimni interes je da poboljšamo našu veb stranicu i optimizujemo naše usluge
  • Lica koja su u kontaktu sa kompanijom EY putem e-pošte

   EY koristi razne alate za održavanje sigurnosti naše IT infrastrukture, uključujući i one koje se odnose na e-poštu. Primeri takvih alata su:

   • Sistemi koji skeniraju dolazne adrese e-pošte primalaca EY-a na osnovu sumnjivih priloga i URL adresa, kako bi se sprečili napadi zlonamernog softvera
   • Alati koji koriste detekciju pretnji krajnjih korisnika za otkrivanje zlonamernih napada
   • Alati koji blokiraju određeni sadržaj ili veb stranice.

   Ukoliko koristite e-poštu kao korespondenciju sa nekim iz EY-u, vaše e-poruke će biti skenirane pomoću EY alata koji rade na održavanju sigurnosti vaše IT infrastrukture, što bi moglo rezultirati da sadržaj pročitaju ovlašćeni EY ljudi, a ne primalac.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti pojedinaca koji EY-u odgovaraju elektronskom poštom:

   • U našem je legitimnom interesu da zaštitimo našu IT infrastrukturu od neovlašćenog pristupa ili curenja podataka
   • U našem je legitimnom interesu da analiziramo saobraćaj putem e-pošte.
  • Lica koja su u kontaktu sa kompanijom EY putem telefona ili glasovne pošte

   EY telefonski servis je interno hostovan u okviru kompanije EY. Kada pozovete EY osoblje, samo Vaš broj telefona će biti uskladišten na EY serverima i biće dostavljen primaocu vašeg poziva na slušalicu i putem e-pošte. Druge lične informacije se ne prikupljaju, ali tehničke evidencije i izveštaji mogu biti uskladišteni u svrhe rešavanja problema.

   Usluge govorne pošte EY-u pruža Microsoft. Kada pozovete osoblje EY-a i ostavite govornu poštu, ta se glasovna poruka i bilo koji podaci o ličnosti unutar nje čuvaju se na globalnim Microsoft Azure serverima i biće dostavljeni primaocu vašeg poziva u obliku MP3 govornog snimka u e-pošti. Microsoft neće voditi evidenciju poziva u vezi sa vašim pozivima osoblju EY.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti pojedinaca koji su u kontaktu sa kompanijom EY putem telefona ili glasovne pošte:

   • Naš je legitimni interes za održavanje komunikacionih mreža.
  • Lica koja se prijavljuju za posao

   Prikupljamo informacije od, i o, kandidatima u vezi sa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja u kompaniji EY. Podaci koje prikupljamo, kako se koriste, i vreme prikupljanja, zavise od države u kojoj se kandidat prijavljuje. Generalno, informacije koje prikupljamo o našim kandidatima za posao uključuju CV dokumente, identifikacione dokumente, akademske zapise, radnu istoriju, informacije o zaposlenju i reference.

   Vaše podatke o ličnosti koristimo da bismo uskladili vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim poslovima koje nudi EY. Ove informacije se prosleđuju odgovarajućim menadžerima za zapošljavanje i osobama uključenim u proces zapošljavanja da odluče da li da vas pozovu na intervju. EY će prikupljati dodatne informacije ako ste pozvani u fazu intervjua (ili slično) i šire. Takve informacije uključuju beleške o intervjuu, rezultate evaluacije, povratne informacije i detalje o ponudi za zaposlenje.

   U vezi sa našim aktivnostima zapošljavanja, uključujući prijave i zapošljavanje, prikupljamo i podatke posebne kategorije od kandidata za koje prema zakonu o radu imamo obavezu. Ove informacije su relevantne za njihovo buduće radno okruženje u kompaniji EY ili buduće pružanje naknada za zapošljavanje ili uz izričit pristanak pojedinca, ako je prikupljanje takvih podataka zakonom dozvoljeno. Na primer, ako to dozvoljava primenljivi zakon, prikupljaćemo podatke o invalidnosti pojedinca da bismo analizirali različitost naše radne snage. Kada se zaposleni uključe, pojedinačni podaci o invaliditetu takođe će se koristiti za obezbeđivanje odgovarajućeg radnog okruženja. Moramo takođe obaviti forenzičku analizu određenih kandidata da bismo procenili podobnost za rad u EY-u ili za klijente EY-a. U nekim zemljama ćemo takođe tražiti od kandidata da dostave informacije o svojoj rasi, nacionalnosti i seksualnoj orijentaciji u svrhu praćenja različitosti, mada će pružanje tih informacija biti u potpunosti dobrovoljno. Međutim, ako kandidat ne dostavi takve informacije dobrovoljno, od nas će se možda tražiti da sami procenimo takve kriterijume.

   Naši alati za zapošljavanje i veb sajt sadrže sopstvena obaveštenja o privatnosti koja objašnjavaju zašto i kako ove aplikacije prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti. Ohrabrujemo ljude koji koriste naše alate za zapošljavanje i veb sajt da se upute na izjave o privatnosti koje su dostupne na tim alatima i veb sajtovima.

   U zavisnosti od države u kojoj se prijavljujete, EY prikuplja podatke o ličnosti o kandidatima („Vi“) iz sledećih izvora:

   • Direktno od vas - na primer, informacije koje ste naveli prilikom konkurisanja za posao direktno putem veb stranice EY Careers (za više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti putem našeg globalnog sistema upravljanja zapošljavanjem, molimo pročitajte Izjavu o privatnosti koja je dostupna u ovom sistemu)
   • Agencije za zapošljavanje - na primer, kada nas agencija za zapošljavanje sa vašim podacima kontaktira kako bismo vas predložili kao potencijalnog kandidata;
   • Preko javno dostupnih izvora online- na primer, gde imate profesionalni profil objavljen na mreži (npr., Na veb sajtu trenutnog poslodavca, ili na veb sajtu profesionalnog umrežavanja, kao što je LinkedIn)
   • Reference - na primer, reference bivšeg zaposlenog ili poslodavca ili pisca preporuke koje ste odredili
   • Rezultati pozadinskih provera.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših kandidata za posao su:

   • Izričita saglasnost kandidata
   • Naš je legitimni interes da privučemo, prepoznamo i pronađemo talente
   • U našem je legitimnom interesu da obrađujemo i upravljamo prijavama za posao u EY-u, uključujući izbor kandidata
   • U našem je legitimnom interesu da angažujemo i zapošljavamo kandidate dajući ponude za zaposlenje uspešnim kandidatima i vršeći proveru dostavljenih podataka pre zapošljavanja.
   • U našem je legitimnom interesu da upravljamo veb stranicama o karijeri (uključujući sprovođenje statističkih analiza)
   • Usklađenost sa zakonskim ili regulatornim obavezama (prilikom sprovođenja provera dostavljenih podataka kako bi se osiguralo da kandidat može raditi).
  • Alumni

   EY se nada da će održati doživotnu obostrano korisnu vezu sa bivšim partnerima (bivšim partnerima, zaposlenima i kontraktorima). Ako vas pozovemo u našu zajednicu alumnija, vaše ime, kontakt informacije, uloga, poslednja kancelarija EY-a u kojoj ste radli, rang, služba i država biće korišćeni za pravljenje unosa o vama u nekoj od naših baza alumnija, osim ako niste naveli da niste zainteresovani da učestvuje u programu EY Alumni. Imate priliku da napravite detaljniji profil i odlučite koliko dodatnih informacija želite da delite sa EY-em i širom zajednicom alumnija.

   Naše baze alumnija sadrže sopstvene izjave o privatnosti koje objašnjavaju zašto i kako se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju u aplikacijama. Ohrabrujemo ljude koji koriste naše baze podataka sa bivšim zaposlenim osobama da se raspituju o obaveštenjima o privatnosti na tim aplikacijama.

   Pravni osnovi za obradu podataka o ličnosti naših bivših saradnika su:

   • Izričit pristanak alumnija
   • Naš legitimni interes za održavanje snažne veze sa našim bivšim zaposlenima, slanje publikacija o EY i našim uslugama, pozivanje alumnija na događaje i pomaganje alumnijima da ostanu u kontaktu sa drugim alumni članovima.
  • Dobavljači

   Obrađujemo podatke o ličnosti o našim dobavljačima (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa našim dobavljačima i izvođačima) kako bismo upravljali našim odnosom i ugovorom, i kako bismo primili usluge od naših dobavljača.

   Podaci o ličnosti koje obrađujemo uglavnom su ograničeni na kontakt podatke (ime, ime poslodavca, telefon, e-mail i ostale kontakt podatke) i finansijske podatke (informacije u vezi sa plaćanjem).

   Takođe, koristimo informacije o našim dobavljačima da proverimo da li postoji sukob interesa ili ograničenje nezavisnosti revizije prilikom imenovanja dobavljača. Pre nego što preuzmemo novog dobavljača, vršimo i provere nezavisnosti revizije i druge pozadinske provere zahtevane zakonom ili drugim propisima, na primer, negativne medijske objave, primanje mita i korupcije i druga finansijska krivična dela.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših dobavljača su:

   • Izvršenje ugovora
   • Poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza
   • Naš legitimni interes je u upravljanju uplatama, naknadama i poravnanjima i u naplati i povratu novca koji se duguje EY
   • U našem je legitimnom interesu da razumemo bilo koji sukob interesa ili izazov u vezi sa politikom nezavisnosti
   • U našem je legitimnom interesu da zaštitimo EY od nehotičnog bavljenja imovinom stečenom kriminalnim aktivnostima ili pomaganjem i podržavanjem bilo kakvih drugih ilegalnih ili lažnih aktivnosti (na primer, terorizam).
  • EY / Etika

   EY / Etika  pruža pojedincima, klijentima i drugima van EY sredstva da izveštavaju poverljivo, anonimno ili otvoreno o aktivnostima koje uključuju neetičko ili nezakonito ponašanje koje je protivno profesionalnim standardima, ili na drugi način nije u skladu sa našim EY Globalnim Pravilima poslovnog ponašanja. Prijave neetičkog ponašanja se mogu dostaviti putem interneta ili preko telefonske linije.

   EY / Etika sadrži svoj vlastiti obrazac  Izjave o privatnosti i pristanak  koji opisuje prakse koje EY prati u vezi s EY / Etikom. Ohrabrujemo ljude koji koriste EY / Etiku da budu obavešteni u ovom EY / Etika obrascu i obaveštenjima o saglasnosti.

  • Posetioci EY kancelarije

   Kada posetite EY kancelariju, obrađujemo vaše podatke o ličnosti da bismo vam pružili određeni sadržaj (kao što je pristup našim zgradama, konferencijskim salama ili Wi-Fi-jem), da bismo kontrolisali pristup našim zgradama i zaštitili naše kancelarije, osoblje, robu i poverljive informacije. (na primer, korišćenje CCTV).

   Podaci o ličnosti koje prikupljamo uglavnom su ograničeni na vaše ime, kontakt podatke, lokaciju i vreme ulaska i izlaska iz naše kancelarije.

   Zapisi o posetiocima i pristupne kartice
   Od posetilaca naših kancelarija tražimo da se registruju na recepciji i kratkoročno vodimo evidenciju posetilaca. Posetiocima naših kancelarija daje se privremena kartica za pristup našim kancelarijama. Posetiocima naših kancelarija daje se privremena kartica za pristup našim kancelarijama. Podaci naših posetilaca koristiće se za verifikaciju povratka pristupnih kartica, za pregled bezbednosnog incidenta i za hitne slučajeve (na primer, ako je kancelarija potrebna za evakuaciju).

   Wi-Fi
   Nadgledamo i pratimo saobraćaj na našim Wi-Fi mrežama. To nam omogućava da vidimo ograničene podatke o ponašanju korisnika na mreži, ali uključuje i mogućnost da vidimo barem izvornu adresu s koje se korisnik povezuje i odredišnu adresu na koju se korisnik povezuje.

   CCTV
   EY koristi nadzor CCTV-a ukoliko je to zakonom dopušteno. Slike CCTV-a sigurno su sačuvane i dostupne su samo prema potrebi (na primer, za istraživanje incidenta). Dozvoljeno nam je da otkrijemo slike CCTV-a za sprovođenje zakona. Takođe želimo da delimo slike CCTV sa našim osiguravačima u svrhu obrade šteta od osiguranja usled nezgode. CCTV snimci se obično brišu ili automatski presnimavaju nakon kraćeg vremenskog perioda, osim ako nije otkriven problem koji zahteva dalju istragu.

   Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti posetilaca u EY kancelarijama su:

   • U našem je legitimnom interesu da zaštitimo naše kancelarije, osoblje, robu i poverljive informacije
   • U našem je legitimnom interesu da sprečimo i otkrijemo krivično delo i da uspostavimo, primenimo i branimo pravne zahteve.
 • Prenosi podataka o ličnosti

  Kompanije članice EY posluju u više od 150 zemalja širom sveta. Neki aspekti EY infrastrukture su centralizovani, uključujući usluge informacionih tehnologija koje se pružaju kompanijama članicama. Pored toga, ako odnosi sa klijentima koji rade sa EY obuhvataju više od jedne nadležnosti, svi u EY organizaciji koja radi na ovom problemu moraće da pristupe određenim informacijama. Stoga će se vaši podaci o ličnosti prenositi i čuvati izvan zemlje u kojoj se nalazite. Ovo uključuje zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i zemlje sa zakonima za koje nije nužno da pružaju adekvatan nivo zaštite u obradi podataka o ličnosti u EU ili drugim jurisdikcijama.

  Preduzimamo odgovarajuće bezbednosne i zakonske mere predostrožnosti da zaštitimo bezbednost i integritet podataka o ličnosti koji se prenose u okviru kompanije EY. EY je implementirao obavezujuća korporativna pravila (BCR) koja omogućavaju globalni prenos podataka o ličnosti koji potiču iz EEA unutar organizacije EY u skladu sa važećim evropskim zakonima o privatnosti. BCR zahtevaju da svi entiteti EY širom sveta koriste iste standarde zaštite podataka o ličnosti.
  Našim BCR-ovima možete pristupiti ovde.

  Ernst & Young LLP, SAD i pridružena američka društva, pridržavaju se okvira zaštite privatnosti između EU-a i SAD-a  i Švajcarske i SAD-a koje je objavilo američko Ministarstvo trgovine. Da biste saznali više, pogledajte Izjavu o Privatnosti kompanije Ernst & Young LLP .

  Vaše podatke o ličnosti obrađivaće će i provajderi podrške za EY koji podržavaju naše interne pomoćne procese. Za više informacija kliknite na sekciju „Pružaoci podrške“.

 • Pružaoci podrške

  Podatke o ličnosti koje prikupljamo, prenosimo ili otkrivamo spoljnim pružaocima podrške (i njihovim podružnicama i povezanim društvima) koje smo angažovali da podrže naše interne procese podrške. Na primer, angažujemo pružaoce podrške za pružanje (a) opšte podrške u kancelariji, uključujući štampanje, sastavljanje i upravljanje dokumentima, arhiviranje i prevodilačke usluge; (b) računovodstvena, finansijska i fakturna podrška; (c) IT funkcije uključujući upravljanje sistemom i sigurnost, čuvanje podataka, poslovne aplikacije, govornu poštu i replikaciju sistema za potrebe kontinuiteta poslovanja / oporavka od katastrofe; i (d) verifikacija sukoba, upravljanje rizikom i procena kvaliteta.

  Naša politika je da koristimo samo pružaoce podrške trećih strana koji su potrebni za održavanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka, bezbednosti i poverljivosti i koji udovoljavaju svim važećim zakonskim zahtevima za prenos podataka o ličnosti van jurisdikcije u kojoj su prvobitno prikupljeni. Za podatke prikupljene u EEA ili koji se odnose na subjekte podataka u EEA, EY zahteva odgovarajući mehanizam prenosa da bi bio u skladu sa važećim zakonom.

 • Ostale poruke

  EY otkriva vaše podatke o ličnosti:

  • Ako je prikladno za svrhe opisane u odeljku „Svrhe za koje obrađujemo podatke o ličnosti“, uključujući otkrivanje podataka i u okviru EY
  • Ako je potrebno, primenjivim zakonom
  • U vezi sa reorganizacijom ili spajanjem naše organizacije sa drugom organizacijom
  • Ako verujemo da je takvo obelodanjivanje primereno za sprovođenje ili sprovođenje uslova angažovanja i drugih sporazuma ili na drugi način zaštititi i braniti prava, imovinu ili bezbednost EY-a
  • Da se pridržavaju sudskog postupka, sudskog naloga ili druge zakonske obaveze ili regulatorne ili Vladine istrage
   Ili
  • Uz vaš pristanak

  Želimo da skrenemo posebnu pažnju na činjenicu da u određenim jurisdikcijama EY ima zakonsku obavezu da podnese izveštaje o sumnjivim transakcijama i drugim aktivnostima nadležnim regulatornim organima na osnovu sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma, trgovine privilegovanim informacijama ili sličnog zakonodavstva. EY takođe prijavljuje sumnjivu kriminalnu aktivnost policiji i drugim agencijama za sprovođenje zakona. Nama zakonom nije uvek dozvoljeno da vas obaveštavamo unapred o tome ili uopšte.

  Treća lica primaoci podataka o ličnosti uključuju:

  • Profesionalni savetnici, kao što su advokatske firme, poreski savetnici ili revizori
  • Osiguravači
  • Regulatori revizije
  • Poreski i carinski i akcizni organi
  • Regulatorna i druga stručna tela
  • Organi javne breze
  • Javni registar direktora preduzeća i udela u kompanijama
  • Dobavljači usluga autentifikacije
  • Kreditne referentne agencije
  • Sudovi, policija i agencije za sprovođenje zakona
  • Vladine službe i agencije
  • Pružaoci usluga
  • Pružaoci podrške
 • Sigurnost

  EY štiti poverljivost i bezbednost informacija do kojih dolazi tokom svog poslovanja. Pristup takvim informacijama je ograničen, postoje politike i postupci koji su namenjeni zaštiti podataka od gubitaka, zloupotrebe i pogrešnih objavljivanja. Dodatne informacije u vezi sa našim pristupom kada su u pitanju zaštita podataka i mere sigurnosti dostupne su u našoj brošuri Zaštita podataka  (pdf).

 • Ažuriranje vaših podataka o ličnosti

  Održavamo tačnost i celovitost podataka o ličnosti koje posedujemo. Važno je da nas obavestite o svim ažuriranjima vaših kontakt podataka ili drugim podacima o ličnosti kako bismo imali najnovije podatke o vama. Molimo kontaktirajte osobu sa kojom inače sarađujete u EY-u. Možete se obratiti i našem timu za zaštitu podataka.

 • Čuvanje podataka

  Naša je politika zadržati podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe koje su opisane u sekciji „Svrhe u koje obrađujujemo podatke o ličnosti.“ Imajte na umu da se razdoblja zadržavanje podataka razlikuje u različitim pravnim sistemima i određuju se u skladu sa lokalnim regulatornim i profesionalnim zahtevima zadržavanja.

  Da bismo ispunili svoje profesionalne i pravne zahteve te ih uspostavili, ostvarivali ili branili naša zakonska prava za arhiviranje i istorijske svrhe, moramo čuvati podatke određeni vremenski period.

 • Maloletnici

  Naša veb stranica nije namenjena maloletnicima mlađim od šesnaest (16) godina. EY svesno ne prikuplja, otkriva ili ne prodaje podatke o ličnosti maloletnika mlađih od 16 godina. Ako ste mlađi od 16 godina, nemojte davati bilo koje podatke o ličnosti, čak i ako se to od vas traži. Ako smatrate da ste nenamerno dostavili podatke o ličnosti, molimo vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome i mi ćemo izbrisati vaše podatke o ličnosti.

 • Povezane politike

  Sledeće EY politike pružaju dodatne informacije o EY-ovim praksama privatnosti:

 • Izmene ove izjave o privatnosti

  Povremeno ćemo ažurirati ovu izjavu o privatnosti zbog promena u našoj praksi i uslugama. Kada objavimo promene u ovoj obaveštenosti o privatnosti, izmenićemo „poslednji ažurirani“ datum na vrhu izjave o privatnosti. Ako učinimo bilo kakve značajne promene u pristupu kojim prikupljamo, koristimo i delimo podatke o ličnosti, obavestićemo vas o objavljivanju obaveštenja o promeni na veb stranici. Preporučujemo da povremeno proverite ovu stranicu kako biste se informisali o svim promenama o svim obaveštenjima o privatnosti.