Văn hóa của EY 

Tại EY, chúng tôi  mang lại những công cụ, cơ hội học tập, sự linh hoạt và văn hóa làm việc đa dạng, bao trùm để đội ngũ EY có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và đồng thời giúp đỡ mọi người xung quanh theo cách tương tự. Những bức ảnh dưới đây có thể phần nào giúp bạn hiểu được thêm về văn hóa lấy con người làm trung tâm của chúng tôi. 
ey-alumni-party-2021

ey-alumni-party-2021

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)