Các sự kiện nổi bật

Tên tuổi của EY được thị trường biết đến nhờ những dịch vụ chuyên nghiệp xuất sắc, sự cam kết mạnh mẽ cũng như vai trò tích cực trong nỗ lực mang lại sự tin cậy và lòng tin cho các khách hàng, qua đó giúp họ tăng trưởng, chuyển đổi và vận hành thành công. Những hình ảnh dưới đây sẽ cho thấy những lát cắt về hành trình chúng tôi mang lại những điều tốt đẹp hơn cho khách hàng.

ey-vietnam-photo-gallery

ey-vietnam-photo-gallery

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)