EY photographic for Vũ Thu Anh

Vũ Thu Anh

Chủ nhiệm Cấp cao, Tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Tư vấn có kinh nghiệm trong chuyển đổi, tái cấu trúc, quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính.

Area of Focus Sustainability
Văn phòng Hà Nội, VN

Thu Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn tại EY Việt Nam. Thu Anh đã tham gia nhiều dự án tư vấn trong các lĩnh vực khác nhau như tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi chức năng tài chính, xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động và xây dựng cơ cấu tổ chức cho các doanh nghiệp tư vấn và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, Thu Anh không chỉ xây dựng năng lực liên quan đến phân tích chính sách, phát triển bền vững & triển khai ESG cũng như phát triển cơ sở hạ tầng, mà còn có kinh nghiệm trong ngành năng lượng & điện, giao thông và giao thông công cộng.

Thu Anh có bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại thương và bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị doanh nghiệp. 

Contact Anh