Photographic portrait of Geophin George
Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến đổi nhanh chóng như hiện nay, các tổ chức cần rà soát lại mục tiêu chiến lược, hạn chế những mặt tiêu cực và tìm kiếm cơ hội để tạo nên giá trị lâu dài cho cổ đông.

Geophin George

EY Asean, Lãnh đạo ngành Hàng tiêu dùng, Chiến lược và Giao dịch Tài chính

Chuyên gia tư vấn giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Lãnh đạo dự án thẩm định các thương vụ có quy mô lớn và phức tạp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và thoái vốn xuyên biên giới. Là một người cha, một cố vấn, người yêu du lịch, nhiếp ảnh gia, hâm mộ thể thao.

Văn phòng Singapore, SG

Ông Geophin là Lãnh đạo ngành Hàng tiêu dùng, Tư vấn Chiến lược và Giao dịch tài chính, EY Asean. Ông lãnh đạo dự án thẩm định các thương vụ có quy mô lớn và phức tạp về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và thoái vốn xuyên biên giới.

Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm về tư vấn lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giáo dục. Ông cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy các mối quan hệ của EY trong toàn công ty cho một số khách hàng lớn hơn trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. Ông mang đến kinh nghiệm quốc tế đa dạng. Ông đã từng sống tại 4 châu lục và làm việc ở Sydney và London hơn 15 năm trước khi chuyển đến Singapore 10 năm trước.

Ông Geophin là Kế toán viên Công chứng của Viện Kế toán Công chứng Singapore và Kế toán Công chứng Úc và New Zealand. Ông có bằng Cử nhân Thương mại tại Đại học New South Wales, Úc.

Ông Glenn đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Những bất ổn kinh tế chưa từng có tiền lệ và sự gia tăng kỳ vọng của các bên liên quan nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng chiến lược đúng đắn và thực hiện các thẩm định trong giao dịch. Ông Geophin mang lại góc nhìn tổng quan và thấu đáo trong quá trình thẩm định để xác định các cơ hội phát triển và lợi thế cạnh tranh phù hợp với các mục tiêu chiến lược và tài chính của doanh nghiệp. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp tối đa hóa giá trị lâu dài cho các bên liên quan và từ đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Glenn