Vẻ đẹp trong công việc của chúng tôi là giúp khách hàng và chính bản thân mình nhìn được xa hơn những gì chúng ta có thể thấy ngày hôm nay.

Vũ Thu Nguyệt

EY Việt Nam, Giám đốc, Thương hiệu, Marketing và Truyền thông

Tâm huyết với việc kết nối mọi người tới các nguồn tri thức đáng tin cậy, góp phần giúp doanh nghiệp của họ phát triển bền vững.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn
Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Nguyệt là Giám đốc Thương hiệu, Marketing và Truyền thông, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Trọng tâm công việc của bà là hòa hợp hoạt động marketing và thương hiệu với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của EY Việt Nam, cũng như tạo ra sự kết nối với các chuyên gia của EY và mạng lưới truyền thông.

Bà Nguyệt có hơn 23 năm làm việc ở các công ty khác nhau, tại các vị trí phần lớn liên quan đến quan hệ công chúng và thương hiệu. Trong đó, bà có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong các mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia thuộc ngành dịch vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.

Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học North Central, Hoa Kỳ.

Bà Nguyệt đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Với kiến thức và kinh nghiệm về truyền thông và quản trị kinh doanh, bà Nguyệt hỗ trợ và giúp thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và xây dựng hành động tích cực của mọi người vì cộng đồng và môi trường tự nhiên.

Liên hệ với bà Nguyệt