Vikram Chakravarty
Chúng tôi mong muốn trở thành người hỗ trợ đắc lực giúp khách hàng rà soát lại hoạt động kinh doanh và là nhà tư vấn đáng tin cậy về cung cấp các giải pháp tích hợp

Vikram Chakravarty

EY toàn cầu, Lãnh đạo Tư vấn giải pháp chiến lược nguồn vốn; EY Asean, Lãnh đạo Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính

Chuyên gia tư vấn chiến lược giàu kinh nghiệm. Am hiểu tường tận về hoạt động kinh doanh tại khu vực Châu Á. Là một người cha, sành rượu, yêu thích bóng bầu dục, bóng gậy (cricket).

Ông Vikram là Lãnh đạo Tư vấn giải pháp chiến lược nguồn vốn EY toàn cầu và Lãnh đạo Tư vấn chiến lược và giao dịch tài chính EY Asean. Ông có kinh nghiệm sâu rộng và kiến thức chuyên môn về nhiều ngành khác nhau. Ông lãnh đạo Bộ phận Tư vấn Chiến lược và Giao dịch tài chính, tập trung vào các khách hàng lớn nhất châu Á trong các lĩnh vực tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp và tài nguyên.

Ông là chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, thẩm định thương mại, sáp nhập và thoái vốn. Ông tham gia tích cực vào các dự án tái cấu trúc và cải tổ doanh nghiệp. Ông đảm nhiệm phân tích chiến lược và danh mục đầu tư, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc, định giá và lập mô hình kinh doanh.

Ông là đồng tác giả cuốn Asian Mergers and Acquisitions: Riding the Wave Ông có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Colgate và bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Tufts.

Ông Vikram đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Vikram am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp hàng tiêu dùng ở Châu Á Thái Bình Dương, sử dụng phương pháp tiếp cận chủ động để giải quyết vấn đề, mang đến góc nhìn thấu đáo nhằm tạo nên giá trị cho khách hàng. Sự kết nối các mối quan hệ của ông thúc đẩy quan hệ hợp tác xuyên biên giới và đa dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng theo nhiều cách khác nhau. Điều này cũng tăng cường năng lực đội ngũ và tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của EY trong việc tiếp cận và hội nhập thị trường Châu Á Thái Bình Dương.

Liên hệ với ông Vikram