Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 1 năm 2021

27 thg 1 2021
Phân loại Bản tin nhanh
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-alert-corporate-income-tax-january-2021-vn.pdf

Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tháng 1 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  •  Sẵn sàng cho công việc quyết toán thuế - Các báo cáo có thời hạn 31 tháng 3 năm 2021
  •  Các thời hạn kê khai thuế sẽ đến hạn sớm
  • Lên kế hoạch tuân thủ cho năm - Lịch nhắc các thời hạn cần tuân thủ cho năm 2021

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.