Bản tin Luật cập nhật tháng 1 năm 2021

29 thg 1 2021
Phân loại Bản tin Luật
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Luật cập nhật tháng 1 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  • Những thay đổi quan trọng theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020
  • Những thay đổi đáng chú ý liên quan đến Dự thảo Nghị định hướng dẫn đầu tư ra nước ngoài

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Luật cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.