Bản tin nhanh về Thuế tháng 04 năm 2020

10 thg 4 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính về Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (VAT/GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin này.