Bản tin nhanh về Thuế - Hải quan tháng 07 năm 2020

7 thg 7 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

► Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu mới.

► Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19).

► Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ theo Hiệp

định thương mại tự do EU – Việt Nam.

► Phê duyệt đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần.

► Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

► Một số công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan:

    ► Tiền chậm nộp tiền thuế tính theo mức 0,03%/ngày.

    ► Hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu (NK) sau đó xuất khẩu (XK) vào khu phi thuế quan.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của vấn đề này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc thường xuyên của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin.