Bản tin nhanh về Thuế - Hải quan tháng 10 năm 2020

2 thg 10 2020
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Bản tin nhanh về Thuế - Hải quan tháng 10 năm 2020 của chúng tôi cập nhật về:

  • Nghị định số 111/2020/NĐ-CP (Nghị định 111) do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2020, quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam và điều kiện được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt nhằm thực thi các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020 – 2022. 

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.