Tin nhanh về Thuế - Những thay đổi quan trọng của Nghị định 18 hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

9 thg 8 2021
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-alert-customs-global-trade-decree-18-august-2021-vn.pdf

Tin nhanh về Thuế -  Những thay đổi quan trọng của Nghị định 18 hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đề cập đến nội dung chính sau:

  • Quy chế Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) và những điều cần lưu ý và những yêu cầu đối với (i) các DNCX đang trong quá trình hoạt động, (ii) các DNCX thành lập trước ngày Nghị định 18 có hiệu lực và đang trong quá trình xây dựng, và (iii) các DNCX thành lập sau ngày Nghị định 18 có hiệu lực
  • Nhập khẩu tại chỗ hàng hóa và nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.