Bản tin nhanh về Thuế tháng 03 năm 2020

30 thg 3 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này cung cấp các lưu ý quan trọng liên quan đến dự thảo Nghị định được đệ trình vào tháng 03 năm 2020, quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (VAT/GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này, xin liên hệ với đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin.