Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập cá nhân tháng 1 năm 2021

27 thg 1 2021
Phân loại Bản tin nhanh
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-alert-personal-income-tax-january-2021-vn.pdf

Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 1 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  • Một số vấn đề quan trọng khi tiến hành kê khai và quyết toán thuế TNCN năm 2020
  • Lịch nhắc các thời hạn báo cáo cho thuế TNCN cần tuân thủ cho năm 2021

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.