Bản tin nhanh về Thuế - Giá giao dịch liên kết tháng 07 năm 2020

7 thg 7 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

Giá chuyển nhượng:

  • Sửa đổi khấu trừ chi phí lãi vay theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020
  • Đề xuất dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của vấn đề này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin này.