Tiêu điểm Thuế tháng 04 năm 2020

17 thg 4 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Tiêu điểm Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

  •  Doanh nghiệp có đang bỏ qua các lợi ích của các hiệp định về thuế?
  •  Những điều cần lưu ý khi tìm kiếm lợi ích hiệp ước thuế
  •  Khuyến nghị của chuyên gia

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tiêu điểm thuế của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.