Bản tin Thuế cập nhật tháng 04 năm 2019

8 thg 5 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 04 năm 2019.

  • Khuyến cáo của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về các sai phạm thuế thường gặp.
  •  Xác định số thuế Thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018.