Bản tin Thuế cập nhật tháng 08 năm 2019

6 thg 9 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 08 năm 2019.

  •  Hướng dẫn thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.
  •  Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
  •  Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho quà tặng khuyến mãi.
  •  Khấu trừ và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên trong giai đoạn thử việc.