Bản tin Thuế cập nhật tháng 08 năm 2020

5 thg 8 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 08 năm 2020.

  • Cập nhật về xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình.
  • Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020.
  • Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định 68 về tăng trần chi phí lãi vay.
  • Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (LĐNN) là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH) thì doanh nghiệp có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn (KPCĐ).
  • Điều kiện cho phép các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam từ sau ngày 5 tháng 8 năm 2020.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của vấn đề này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin này.