Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan tháng 11 năm 2020

19 thg 11 2020
Phân loại Bản tin nhanh
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin này bao gồm những điểm chính sau:

  • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
  • Nghị định 109/2020/NĐ-CP ngày 15/09/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/09/2020 về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
  • Một số công văn hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan (TCHQ)

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến các bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.