Bản tin Thuế cập nhật tháng 01 năm 2019

30 thg 1 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 01 năm 2019.

  • Tổng cục Hải quan trả lời các nội dung vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.
  • Bộ Công thương hướng dẫn về việc thực hiện một số chương trình khuyến mại.