Bản tin Thuế cập nhật tháng 07 năm 2020

9 thg 7 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

  • Các khoản chi cho nhân viên trong đại dịch COVID-19.
  • Ý kiến của Bộ Tài chính đối với một số kiến nghị tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.
  • Nhà tuyển dụng đóng góp Quỹ bảo hiểm xã hội cho các bệnh nghề nghiệp và tai nạn.
  • Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng cho kỳ thuế tháng 7/2020 và quý 3/2020.
  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
  • Khoản đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai của người lao động (NLĐ) được giảm trừ khi tính thuế TNCN.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của vấn đề này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin.