Bản tin Thuế cập nhật tháng 06 năm 2019

5 thg 7 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 06 năm 2019.

  • Xuất khẩu tại chỗ được miễn thuế tại khâu nhập khẩu.
  • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà thầu nước ngoài.
  • Tiền đặt cọc bên bán nhận được do bên mua từ chối không tiếp tục thực hiện hợp đồng không chịu thuế Thu nhập cá nhân.