Bản tin Thuế cập nhật tháng 05 năm 2019

4 thg 6 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 05 năm 2019.

  • Tổng cục thuế trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Diễn đàn doanh nghiệp thường niên cuối kỳ năm 2018 về mức khống chế chi phí lãi vay và vấn đề chuyển giá.
  • Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.
  • Thời điểm lập và nội dung trên hóa đơn điện tử.
  • Một số dự án thực hiện trước 01/01/2015 không thuộc đối tượng được chuyển tiếp ưu đãi. 
  • Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019. 
  • Phiếu mua hàng cho nhân viên là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.