Bản tin Thuế cập nhật tháng 11 năm 2019

9 thg 12 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 11 năm 2019.

  • Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.
  • Hướng dẫn tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định.
  •  Hướng dẫn về việc cấp giấy xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm. 
  •  Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 ban hành lương tối thiểu vùng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.