Bản tin Thuế cập nhật tháng 10 năm 2019

8 thg 11 2019
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này nhấn mạnh những thay đổi trong tháng 10 năm 2019.

  • Máy móc, thiết bị có thể bị xem là bất động sản cho mục đích áp dụng hiệp định thuế.
  • Không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chuyển đổi hình thức chi nhánh.
  • Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cho khoản tiền vé máy bay của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.