Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập cá nhân tháng 3 năm 2021

24 thg 3 2021
Chủ đề
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Tin nhanh về Thuế - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 3 năm 2021 của chúng tôi đề cập đến các điểm chính trong Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020 của Tổng cục Thuế, bao gồm:

►   Các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN

►   Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN

►   Mức giảm trừ gia cảnh trong quyết toán thuế

►   Hồ sơ khai quyết toán thuế

►   Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

►  Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.