Globalni kodeks ravnanja

Naš globalni kodeks ravnanja postavlja jasne standarde našega poslovnega ravnanja. Predstavlja okvir etičnega ravnanja, na katerem temeljijo vse naše vsakodnevne odločitve. Na Kodeksu temeljijo naše vrednote in prepričanja ter vse, kar počnemo.

V našem Globalnem kodeksu ravnanja (pdf) (celoten dokument na voljo v angleščini) so načela, ki nas vodijo pri našem ravnanju, razdeljena v pet kategorij, ki pokrivajo celoten razpon naših dejavnosti. Te kategorije so:

  1. Delo s sodelavci
  2. Delo s strankami in drugimi
  3. Vzdrževanje profesionalne integritete
  4. Vzdrževanje objektivnosti in neodvisnosti
  5. Varovanje podatkov, informacij in intelektualnega kapitala

Z izpolnjevanjem načel našega Kodeksa ščitimo in izboljšujemo sloves družbe EY in aktivno gradimo boljše delovno okolje za naše zaposlene, naše stranke in naše skupnosti.