Abhay Bangi
Sự gia tăng chi phí dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe khởi nguồn từ sự gián đoạn. Tương lai chính là “chăm sóc sức khỏe dựa trên kết nối".

Abhay Bangi

EY Asean, Lãnh đạo Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khỏe

Chiến lược gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cố vấn đáng tin cậy cho lãnh đạo doanh nghiệp. Đam mê công nghệ. Giải quyết vấn đề sáng tạo. Yêu thiên nhiên và đam mê thể thao.

Ông Abhay là Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Chiến lược và Giao dịch tài chính, công ty Ernst & Young Solutions LLP Singapore. Ông cũng là Lãnh đạo Khoa học Đời sống và Chăm sóc Sức khỏe EY Asean. Ông chủ yếu hỗ trợ các khách hàng trong lĩnh vực khoa học đời sống, chăm sóc sức khỏe và các quỹ đầu tư tư nhân tại các quốc gia Đông Nam Á.

Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cải tổ, hoạch định chiến lược, chiến lược tổng thể danh mục đầu tư, chiến lược tăng trưởng, gia nhập thị trường và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Ông cũng đưa ra khuyến nghị cho khách hàng trong việc quản lý vốn lưu động và tính thanh khoản, đánh giá mức độ hấp dẫn của các dự án kinh doanh mới đối với thị trường, mức độ sẵn sàng chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, quy trình hợp nhất sau sát nhập và thoái vốn.

Trước khi gia nhập EY, ông từng làm việc tại một tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, lãnh đạo đội ngũ tư vấn chiến lược và vận hành tại khu vực Đông Nam Á.

Ông có bằng cử nhân Kế toán và Kinh tế tại Đại học Thương mại St.Stephen và bằng MBA của Đại học Quốc gia Singapore

Ông Abhay đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông mong muốn cộng tác với khách hàng để tái định hình mô hình kinh doanh phù hợp với những thay đổi của cấu trúc thị trường. Chi phí gia tăng dẫn đến sự chuyển đổi các mô hình chăm sóc sức khỏe truyền thống. Ông hỗ trợ khách hàng cải thiện trải nghiệm của người bệnh, đạt đến thành công bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị, qua đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Abhay