Photographic Portrait of Khanh Nhat Pham

Phạm Nhật Khánh

Chủ nhiệm, EY-Parthenon - Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng – khách sạn, và dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Ông Khánh là Chủ nhiệm EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông là chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm về chiến lược, kiểm toán và kế toán tài chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, nhà hàng – khách sạn, và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Luật. Ông Khánh cũng là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc.

Contact  Phạm