Photographic portrait of Sriram Changali
Phát triển chiến lược để tạo ra giá trị, đo lường và duy trì giá trị cho các bên liên quan là yếu tố thiết yếu để kinh doanh lâu dài bền vững.

Sriram Changali

EY-Parthenon Asean, Lãnh đạo Dịch vụ Tạo giá trị cho khách hàng

Mong muốn tạo ra giá trị cho khách hàng và cải thiện hiệu suất doanh nghiệp. Kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn quản lý quốc tế.

Ông Sriram là Lãnh đạo Dịch vụ tạo ra giá trị cho khách hàng, EY-Parthenon Asean, hỗ trợ cải thiện hiệu suất bền vững cho doanh nghiệp.

Ông là chuyên gia tư vấn đa lĩnh vực ở Đông Nam Á, bao gồm bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tài chính, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, năng lượng, dược phẩm và cơ khí chính xác. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn chiến lược tăng trưởng, cải tiến hoạt động, chuyển đổi số, chiến lược đầu tư, thu mua, sản xuất, chuỗi cung ứng và tối ưu hóa sử dụng vốn lưu động.

Ông từng là Phó tổng giám đốc một hãng tư vấn quản lý quốc tế và là kỹ sư trưởng thiết kế tại một tập đoàn công nghiệp kỹ thuật số.

Ông có bằng MBA của đại học INSEAD.

Ông Sriram đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm xã hội. Ngoài các cổ đông, doanh nghiệp cần tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan khác, bao gồm nhà cung cấp, người lao động, người tiêu dùng và chính phủ

Trên hành trình tạo ra giá trị cho khách hàng, ông Sriram hợp tác chặt chẽ với các công ty thuộc quỹ đầu tư tư nhân và các doanh nghiệp nhằm xác định, nắm bắt cơ hội và triển khai hành động.

Liên hệ với ông Sriram