Bạn bắt đầu từ đâu nếu muốn thay đổi thế giới?

3 phút đọc 2 thg 10 2017
Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

3 phút đọc 2 thg 10 2017

Những thay đổi to lớn có thể bắt đầu từ một điều nhỏ bé. Khám phá cách chúng tôi đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn bằng cách đặt câu hỏi tốt hơn.

Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Từ các tiến bộ công nghệ cho đến chuyển dịch lực lượng lao động, xã hội đang vận hành theo một hướng mới. Nhưng khi tất cả đang chuyển động nhanh chóng, chúng ta làm thế nào để xây dựng một thế giới đang thay đổi để hướng tới những điều tốt đẹp hơn?

Các công nghệ mới mang đến cơ hội cho sự tiến bộ và cả rủi ro. Làm sao để sử dụng công nghệ cho mục đích giáo dục và bảo vệ thế hệ tiếp theo, thay vì để công nghệ làm gia tăng những thành kiến hiện hữu?

Khi các tổ chức vật lộn với các thách thức nhằm đáp ứng các mục tiêu năng lượng đặt ra trong Công ước Paris về biến đổi khí hậu, liệu hiệu quả trong chuỗi cung ứng có thể giúp giải quyết các thách thức về ô nhiễm? Và liệu năng lượng bền vững có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở các nền kinh tế trên thế giới?

Sự gia tăng gần đây về số lượng các tổ chức phi lợi nhuận cũng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về giải quyết các vấn đề lâu dài của hành tinh chúng ta. Nhưng các tổ chức này thường thiếu chuyên môn cần thiết để hoàn thành kế hoạch của họ. Liệu kỹ năng kinh doanh có thể giúp họ chuyển đổi cộng đồng của chúng ta? Và liệu các cộng đồng đa dạng của chúng ta trên thực tế có thể giúp chuyển đổi các doanh nghiệp?

Tại EY, chúng tôi tin rằng việc đặt những câu hỏi như thế này, những câu hỏi mới và kích thích tư duy về một số vấn đề nan giải nhất của thế giới làm việc, có thể giúp đưa ra những câu trả lời bất ngờ mà từ đó sẽ góp phần giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới.

Hãy cùng chúng tôi xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn #BetterWorkingWorld.

Tóm lược

Tại EY, chúng tôi tin rằng việc đặt câu hỏi tốt hơn có thể đưa ra câu trả lời bất ngờ để giúp giải quyết một số thách thức khó khăn nhất thế giới.

Về bài viết này

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành