12 minuten leestijd 27 december 2019
vrouw met kleurrijke confetti staat met zonsondergang op een weg

Twintig voor '20: twintig vragen die het komende decennium vorm gaan geven

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

12 minuten leestijd 27 december 2019

Op zoek naar manieren om een beter werkende wereld te bouwen in de transformatieve jaren 20.

De natuurkundige Nils Bohr zei ooit: "Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat." Veel van de revolutionaire veranderingen van het afgelopen decennium waren relatief eenvoudig te voorspellen. We verwachtten dat digitale technologie en nieuwe media op veel grotere schaal en in elk deel van ons leven zouden worden gebruikt, van smart-tv's tot wearables. De klimaatcrisis ontstond al ruim voor 2010 en de toenemende urgentie ervan werd ook toen al door velen benadrukt. Andere veranderingen waren minder voorspelbaar, zoals de opkomst van de 'gig economy' en de deeleconomie, en de nieuwe golf van geopolitieke en economische onzekerheid.

Nu we een nieuw decennium ingaan, zal een aantal van deze transformaties zich doorzetten. De wereldbevolking zal blijven groeien, met name in ontwikkelingslanden. Klimaatgerelateerde risico's zullen verergeren. De politiek zal waarschijnlijk onvoorspelbaar blijven. En volledig nieuwe technologieën, van 5G, biotech en kwantumcomputers tot andere hoogstandjes die nog niet zijn uitgevonden, zullen de wereld transformeren.

In dit nieuwe decennium zullen we manieren ontdekken om de menselijke gezondheid te bevorderen, met elkaar te communiceren en te delen, en de planeet te beschermen. Er ontstaan nieuwe kunstvormen en nieuwe manieren van leven. Er worden nieuwe bedrijfsmodellen, organisaties en banen gevormd en we zullen al snel het gevoel hebben dat ze altijd al hebben bestaan. Sommige van deze veranderingen kunnen we voorspellen, andere zullen ons verrassen.

In dit artikel bekijken we 20 onderwerpen, trends en inzichten die we de afgelopen 12 maanden hebben onderzocht en formuleren we kritische vragen die de bedrijfswereld de komende 10 jaar zal moet beantwoorden.

(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Groei: hoe kunnen we op de lange termijn waarde creëren?

De wereld blijft groeien en bedrijven moeten zich voorbereiden op de vormen die deze groei kan aannemen.

De grootste ondernemingen ter wereld moeten zich actief opstellen. De vraag is niet of je kunt blijven groeien. De vraag is of je kunt blijven bestaan.
Bala Swaminathan,
Lid van de Asia Advisory Board voor Westpac Banking Corporation

1. Wordt de CEO de belangrijkste probleemoplosser van de samenleving?

De wereld verandert. Dat geldt echter niet voor de verantwoordelijkheden van CEO's, zij zullen beslissingen moeten blijven nemen die op de lange termijn waarde opleveren. In de CEO Imperative Study (pdf) van EY is onderzocht waar topleiders en besluitvormers zich mee bezighouden en hoe zij zich voorbereiden op het volgende decennium. Risicobereidheid blijft een belangrijk thema. Zo vindt 57% van de CEO's dat er meer kansen dan risico's liggen bij het actief aanpakken van grote wereldwijde uitdagingen zoals ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en klimaatverandering. 

Meer informatie: Kunnen CEO's nog langer aan de zijlijn blijven staan bij alle mondiale uitdagingen?

2. Hoe kunnen we data het beste gebruiken om optimale groei te versnellen?

Groei ontstaat wanneer er betere beslissingen worden genomen. Data spelen hierbij een sleutelrol, van strategie tot planning tot uitvoering. 41% van de CFO's vindt dat onvoldoende data een belangrijke barrière vormen voor optimale kapitaaltoewijzing. Er moet voor worden gezorgd dat het talent, de technologieën en de processen aanwezig zijn om data op een effectieve manier te interpreteren.

Meer informatie: Hoe bedrijven in 4 stappen de verslaglegging kunnen verbeteren met big data

3. Hoe kunnen bedrijven innoveren nu veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen?

Wanneer u nadenkt over groei, is het belangrijk om te beseffen dat de veranderingen elkaar niet alleen steeds sneller opvolgen, maar ook dat ze steeds vreemder worden. Door de moderne technologie verlopen veranderingen exponentieel. Dat houdt in dat de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden, zelf versnelt. De technologie ontwikkelt zich niet, maar explodeert. We kunnen ons geen lineaire strategieën meer veroorloven, zoals het introduceren van nieuwe producten of modellen en reageren op de markt als en wanneer veranderingen zich voordoen. Bij exponentiële veranderingen zijn er volledig nieuwe innovatiemodellen nodig, anders kan de omzet het tempo waarop de wereld transformeert niet bijhouden.

4. Hoe kunnen we twee miljard extra mensen voeden?

De bevolkingsgroei zal de komende jaren enorm toenemen. De VN voorspelt dat er tegen 2050 bijna 10 miljard mensen op onze planeet zullen leven. Dat zijn er 2 miljard meer dan op dit moment. Hoe moeten we twee miljard extra mensen voeden terwijl de klimaatonzekerheid toeneemt en er steeds minder landbouwgrond overblijft? De wereldwijde voedselindustrie (op dit moment USD 5 biljoen waard) zal in het komende decennium ingrijpend moeten veranderen om aan de groeiende en veranderende vraag te kunnen voldoen. Als u inzicht heeft in de aard van deze veranderingen, kan u de markt veroveren terwijl deze transformeert.

5. Kunnen we meer rijkdom vergaren zonder hiermee de ongelijkheid te vergroten?

Groei is goed. Dankzij groei kunnen we onze huizen bouwen, onze gezinnen voeden, onze zieken genezen en innovatie financieren. Maar wanneer de ongelijkheid tussen de rijksten en de armsten groeit, kan dit wrok, vijandigheid en politieke instabiliteit veroorzaken. Als we zorgen voor meer inclusieve en rechtvaardige groei, worden deze angsten mogelijk weggenomen. Toekomstige modellen voor groei, bedrijven en belastingen moeten rekening houden met het klimaat en met een rechtvaardige, inclusieve verdeling van de rijkdom en voordelen die door bedrijven worden gegenereerd. 

Meer informatie: Waarom de Sustainable Development Goals in uw businessplan moeten worden opgenomen

(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Transformatie: is verandering de enige constante?

We zitten midden in een transformatief tijdperk en het komende decennium zal de normale gang van zaken alleen nog maar meer worden verstoord.

De grootste tekortkoming van de mens is zijn onvermogen om exponentiële ontwikkelingen te begrijpen.
Pascal Finette,
Medeoprichter van Radical Ventures

6. Hoe kunt u zich voorbereiden op technologieën die nu nog niet bestaan?

Transformatie en groei gaan hand in hand. Maar hoewel groei meestal goed is voor iedereen – zowel voor bedrijven als consumenten – kunnen de gevolgen van transformatieve technologieën onvoorspelbaarder zijn. Het is van levensbelang voor alle soorten bedrijven dat ze begrijpen wat de mogelijke gevolgen zijn van opkomende technologieën – en dat ze kunnen voorspellen wat er na deze technologieën zou kunnen komen. Dit zal alleen maar belangrijker worden naarmate de veranderingen sneller verlopen. 

Meer informatie: 10 manieren waarop digitalisering de zorgsector kan transformeren

7. Zullen geopolitieke machtsspellen leiden tot een nieuwe wereldorde?

Een van de grootste transformatieve trends waarmee bedrijven en de samenleving als geheel momenteel worden geconfronteerd, is politieke transformatie. In de afgelopen 70 jaar drijven bedrijven over de hele wereld handel in een grotendeels door de VS geleide, op regels gebaseerde wereldwijde economische orde. Dat is aan het veranderen. Oude zekerheden houden niet langer stand in dit tijdperk van populisme en economisch protectionisme, verschuivingen in de invloed van internationale instanties, de heropleving van China en regelgeving die aan technologische transformatie wordt aangepast. Het is van cruciaal belang om inzicht te hebben in de geopolitiek van deze onbekende nieuwe wereld.

8. Transformeert quantum computing van een theorie naar de praktijk?

Iedereen is ermee bezig: quantum computing. Naast de macroveranderingen in de politiek en de bevolkingsgroei, zorgt technologische verandering altijd voor enorme uitdagingen en kansen voor de traditionele manieren van zakendoen. Op dit moment heeft quantum computing misschien nog wel het meest ingrijpende potentieel. Deze technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het nog steeds weinig begrepen gedrag van subatomaire deeltjes om de verwerkingscapaciteit exponentieel te vergroten, kan op alle gebieden veranderingen teweegbrengen, van de zorg en logistiek tot financiële zaken. 

9. Wordt 5G voor de jaren 20 wat breedband was voor het eerste decennium van deze eeuw?

De massale uitrol van datanetwerken van de 5e generatie (5G) is misschien minder exotisch, maar waarschijnlijk net zo ingrijpend als quantum computing. Naar verwachting heeft de helft van de wereldbevolking in 2024 toegang tot deze netwerken. 5G kan veel grotere datapakketten met veel hogere snelheden aan, waardoor het enorme potentieel van onder andere Internet of Things-oplossingen, auto's zonder bestuurder en verbonden steden mogelijk eindelijk wordt benut.

Meer informatie: Hoe TMT-bedrijven zich kunnen voorbereiden op de toekomst

10. Speelt contant geld nog een rol in de wereldeconomie?

We gebruiken al duizenden jaren munten, maar de opkomst van transacties zonder contanten, online handel en digitale betalingsplatforms kan hier een einde aan maken. Zoals bij elke radicale transformatie is het goed om voorzichtig te werk te gaan. Bij een overgang naar een wereld zonder contanten komen tal van potentiële problemen kijken. Ondanks het feit dat steeds meer mensen technologieën op dit gebied gebruiken, is er sprake van weinig vertrouwen. Top-down-strategieën kunnen ook moeilijk zijn om te ontwerpen en te implementeren. Als we contant geld te snel uit onze economieën bannen, kunnen we te maken krijgen met allerlei onbedoelde gevolgen. 

(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Kan er vertrouwen worden gegenereerd op basis van steeds veranderende technologieën?

In dit transformatieve tijdperk hebben bedrijven vertrouwen nodig om te kunnen overleven.

Mensen [moeten] naar deze systemen kijken en ze als adviseurs gebruiken, maar ook kunnen aangeven op welke gebieden het systeem niet perfect is.
Ethan Zuckerman,
Directeur bij het MIT Center voor Civic Media en EYQ Fellow

11. Wordt vertrouwen het waardevolste bezit dat er is in dit decennium vol data?

Als organisaties in de toekomst willen blijven transformeren en groeien, hebben ze vertrouwen nodig. Of het nu gaat om klanten, werknemers of toezichthouders, vertrouwen blijft van cruciaal belang wanneer u een duurzaam bedrijf opbouwt. Dat geldt met name voor de verwerking van klantgegevens, wat steeds belangrijker wordt om op de moderne markt zaken te kunnen doen. Het zal voor bedrijven in het komende decennium een belangrijke prioriteit worden om uit te zoeken hoe dit vertrouwen kan worden gegarandeerd.

Meer informatie: Wat is intelligentie zonder betrouwbaarheid?

12. Hoe kunnen we de waarde van vertrouwen beter meten?

Ondanks het belang ervan is het vertrouwen in de bedrijven die centraal staan in onze economieën, bepaald niet hoog. Slechts 58% van de financiële leiders meent dat de bevolking voldoende vertrouwen heeft in het bedrijfsleven. Als we dit vertrouwen weer willen versterken, moeten we modellen opstellen waarbij transparantie en effectieve rapportage een hoofdrol spelen. Hierbij moeten bedrijven hun eigen data beter kunnen meten. Daarbij draait het niet alleen om de bedrijfsbalans, maar ook om andere data. Als er op een bredere manier wordt gerapporteerd, verbetert dat niet alleen het vertrouwen van de bevolking, maar verkrijgen bedrijven ook de zelfkennis die nodig is om moeilijke strategische beslissingen te nemen.

Meer informatie: Waarom steeds meer bedrijven hun natuurlijke en menselijke kapitaal meten

13. Kunnen bedrijven urgentie omzetten in actie tegen klimaatverandering?

Er is geen ontkomen aan – commerciële activiteiten zijn al lang een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. We kunnen de verwachte temperatuurstijging alleen onder de door het Akkoord van Parijs aanbevolen 1,5°C houden als we dit erkennen. Ook hierbij zijn rapportage en analyses van cruciaal belang. Zoals te verwachten, presteren sommige regio's en sectoren beter dan andere wat de kwaliteit van hun rapportages en publicaties op klimaatgebied betreft. Maar het is essentieel dat we vertrouwen opbouwen en directe actie ondernemen als we de klimaatverandering op een effectieve manier willen beheren.

14. Kunnen technologie en vertrouwen samengaan?

Technologische vooruitgang is een goede zaak voor organisaties die het toezicht op hun eigen activiteiten willen verbeteren, evenals de manier waarop ze de resultaten communiceren met het algemeen publiek. AI kan organisaties bijvoorbeeld veel diepere en nuttigere inzichten bieden in hun data, zodat ze hun eigen activiteiten kunnen analyseren en begrijpen, en belangrijke problemen rondom regelgeving, compliance of andere zaken van tevoren kunnen identificeren en verhelpen.

Meer informatie: Hoe auditprocessen kunnen profiteren van deep data

15. Hoe kan AI vooroordelen voorkomen in plaats van versterken?

Ondanks de vele voordelen komen er bij AI een aantal op vertrouwen gebaseerde risico's kijken. Hoewel veel van de paranoia rond AI overdreven is (nee, robots zijn niet moordlustig – nog niet, in ieder geval), het is en blijft een krachtige en nieuwe technologie die bij onjuist gebruik het vertrouwen in het systeem kan ondermijnen. Een AI die wordt gevoed met gebrekkige datasets, kan bijvoorbeeld datafouten repliceren en verergeren. Hierdoor kunnen diepgewortelde problemen, zoals vooroordelen over ras of geslacht, worden versterkt. Als u zich bewust bent van deze complicaties en hier actief op anticipeert om deze te verminderen, kunt u AI optimaal benutten.

Meer informatie: Hoe kan meer menselijkheid zorgen voor meer groei in een digitale wereld?

(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Talent: hoe ziet het toekomstige personeelsbestand eruit?

Naarmate de wereld verandert, veranderen ook de soorten talent en de rollen die dit talent moet vervullen.

Het kan niet langer allemaal om de CEO draaien. Besturen zullen in steeds grotere maten betrokken raken bij gesprekken met investeerders, met de CEO en met het management.
Surya N. Mohapatra,
Directeur van Xylem Inc. en Leidos

16. Welke nieuwe mix van vaardigheden heeft een executive nodig?

Als de wereld transformeert, ontstaat er ook behoefte aan een getransformeerde talentpool. Voor snel veranderende markten heeft u een flexibele managementstructuur nodig. Doordat er steeds meer technologie wordt ontwikkeld, heeft u waarschijnlijk technologen aan de top nodig. Dit zijn geen vaardigheden die traditioneel gezien aanwezig zijn bij executives en het management van organisaties. Maar de behoefte aan verandering is onvermijdelijk en bedrijven die dit niet aanpakken, zetten zichzelf mogelijk al snel klem.

17. Hoe kan AI ons helpen minder te doen en toch meer te bereiken?

Robots en mensen staan vaak tegenover elkaar: niet alleen in dystopische science fiction, maar ook wanneer het gaat om banen en de economie. Wat robots echter wel voor ons kunnen doen, is de productiviteit verhogen en mensen bevrijden van repetitieve en monotone taken. In theorie kunnen menselijke werknemers zich dan toeleggen op taken die robots niet kunnen uitvoeren. Taken waarvoor creativiteit en het soort innovatie en complexe besluitvorming vereist is waarmee algoritmen zullen blijven worstelen. De meeste mensen die optimistisch zijn over technologie, delen deze zienswijze al langere tijd. In het huidige decennium wordt deze theorie mogelijk op de proef gesteld.

Meer informatie: Wanneer onze inkopen worden gedaan door bots, waar zit dan de waarde van het winkelen?

18. Wat moeten trainers het toekomstige personeel leren?

Het is makkelijk om te zeggen dat artificial intelligence en andere technologieën nieuwe, aantrekkelijkere banen zullen creëren. Maar het is veel moeilijker om te bepalen welke vorm die zullen aannemen. Zowel politici als trainers en werkgevers zullen er de komende jaren een flinke klus aan hebben om de functies voor die banen te identificeren, te beslissen over de vaardigheden die nodig zijn om ze te vervullen, en trainingsstrategieën te ontwikkelen om de volgende generatie werknemers op te leiden. 

Meer informatie: Is uw digitale strategie gebaseerd op 'mens en machine', of op 'mens met machine'?

19. Kunnen bedrijfsculturen blijven voortbestaan in de 'gig economy'?

 

De belangrijkste ontwikkeling op de arbeidsmarkt in het afgelopen decennium was de opkomst van de 'gig economy'. Meer dan een derde van het Amerikaanse personeelsbestand is officieel betrokken bij dit type dienstverband. Naar verwachting loopt dit in de komende vijf jaar op tot meer dan de helft. Werknemers in de 'gig economy' zijn flexibeler dan traditionele arbeidskrachten. Het is voor degenen die deze mensen inzetten echter een belangrijke uitdaging om te leren hoe ze hen kunnen managen. Daarnaast moet de communicatie met hen effectief verlopen. Dit wordt belangrijker naarmate er meer 'gig economy'-modellen ontstaan.

Meer informatie: EY interim professionals

20. Hoe kunt u een nieuwe weg inslaan met inclusiviteit zonder de lokale wetgeving te overtreden?

Een cruciaal onderdeel van talentbeheer is het bevorderen van inclusiviteit, van vrouwen tot mensen met verschillende huidskleuren tot mensen uit de LHBT+-gemeenschap. Dit is vooral belangrijk, omdat progressieve sociale waarden steeds normaler worden in westerse samenlevingen. Het kan echter complex zijn om deze waarden na te streven als multinational. Homoseksualiteit was eind 2019 bijvoorbeeld nog altijd illegaal in 73 landen. Het is een uitdaging om de rechten van het personeel te beschermen en verandering te stimuleren, maar tegelijkertijd de lokale wetgeving na te leven. Maar deze uitdaging moet wel worden aangegaan.

Meer informatie: Inclusiviteit voor LHBT+'ers

Vooruitkijken

Het komende decennium zal ongetwijfeld nog meer verrassingen en vragen voor ons in petto hebben dan die hier beschreven zijn. Aan het begin van het afgelopen decennium voorzag bijna niemand zaken zoals de financiële crisis of de explosieve groei in het gebruik van de smartphone. In 2030 geldt waarschijnlijk hetzelfde: ook dan is de wereld volledig getransformeerd op manieren die de meeste mensen nu nog niet zien aankomen.

Besluitvormers kunnen zich echter op de onzekerheden van de toekomst voorbereiden door te analyseren hoe we op dit moment over de toekomst denken. Daarnaast moeten ze plannen en processen ontwerpen die de snelheid, flexibiliteit en behendigheid bieden die nodig is om met toekomstige veranderingen om te gaan.

Samenvatting

Wordt het komende decennium net zo transformatief als het vorige? In dit artikel bekijken we 20 toekomstgerichte inzichten van het afgelopen jaar die ons mogelijk kunnen voorbereiden op wat de transformatieve jaren 20 voor ons in petto hebben

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten