Evaluering av prosess for regnskapsavslutning

I Assurance

Tenk på økonomifunksjonen din som en høyytelsesenhet i virksomheten din. Får du informasjonen som du og investorene dine trenger på en betimelig og kostnadseffektiv måte? Støtter avslutningsprosessen din beslutningstakingen på en effektiv måte?

Relaterte temaer Family enterprise

Hva EY kan gjøre for deg

Med innsikten fra EYs evaluering av prosessen for regnskapsavslutning, kan du gå videre med mer tillit til denne prosessen. Den hjelper deg å forstå om, hvor og hvorfor feil blir gjort, hvorfor flaskehalser oppstår eller ekstra krefter blir brukt. Det kan også sette deg på sporet av forbedringer i pålitelighet, nøyaktighet, hastighet og syklustid og effektivitet som er nødvendig i selskapet du driver i dag, eller det du forventer å drive i morgen. Basert på evalueringen kan våre funn hjelpe deg med å:  

 • Sammenligne din nåværende effektivitet med ledende praksis
 • Forbedre kvaliteten på dataene som samles inn gjennom din avslutningsprosess for å begrense antall justeringer
 • Identifisere forbedringer for å redusere antall dager som brukes på å avslutte regnskapet
 • Gi en pekepinn på bedre innhold for KPI-er, ledelsesrapportering og dashbord
 • Identifisere muligheter for å redusere kostnader for økonomifunksjoner

Slik fungerer en EY-evaluering

EY-revisjonsteamene dine kan bruke en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder for å evaluere regnskapsavslutningen. Vi gjennomfører følgende femtrinnsevaluering og rapporterer våre funn og anbefalinger tilbake til deg:

 1. Referanseanalyse
  Ved å bruke en uavhengig høykvalitets database med måleparametre, kan teamene våre evaluere selskapets prosesser for regnskapsavslutning sammenlignet med ledende praksis.
 2. Modenhetsevaluering
  Med vårt verktøy for modenhetsevaluering kan du selv evaluere den nåværende effektiviteten for hver av de viktigste delprosessene av økonomifunksjonen (dvs. prosess og policy, rapportering og ledelse, organisasjon, data, mennesker og teknologi) sammenlignet med ledende praksis og fastlegge en forventet fremtidig tilstand.
 3. Detaljert gjennomgang av aktiviteten forbundet med avslutning av årsregnskapet
  For hver viktige delprosess evaluerer teamene våre kvaliteten på prosedyrene som er på plass, utførelsestidspunkt og -hastighet; undersøker risiko og eksisterende kontrollmekanismer; og gir deg avviksanalyser, innsikt og anbefalinger. Vi kan også utføre en gjennomgang av din nåværende avslutningsprosess og identifisere problemer som bremser prosessen. Dette gjør at vi kan gi deg funn og anbefalinger som kan hjelpe deg med å bruke mindre tid på å produsere økonomisk rapporter og oppnå en mer robust og veldokumentert prosess.
 4. Gjennomgang av dashbord, KPI-er og månedlige rapporteringspakker
  Vårt team evaluerer kvaliteten på og relevansen til dashbordene, KPI-ene og de månedlige rapporteringspakkene dine. Vi tar en gjennomgang av målsetninger, prosesser, beregninger og frekvenser. Basert på vår gjennomgang kan vi tilby forbedringsanbefalinger angående KPI-ene dine for å harmonisere dem med de andre materialene og for dashbordene og de månedlige rapporteringspakkene dine for å øke deres relevans og effektivitet.
 5. Rapport om funn og anbefalinger
  Denne rapporten inneholder alle resultatene av diagnostikken og skisserer også funn og anbefalinger for å hjelpe deg med å bygge en mer effektiv økonomifunksjon.

Evaluering av prosess for regnskapsavslutning

Vi leverer tydeligere verdi til virksomheten din

Last ned PDF (EN)

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.