2 minutters lesing 10 apr. 2024
Bilde av en finger som trykker på en skjerm som blir blå og sprer linjer ut fra trykkområdet

Hvordan møter du KI-sikkerhetsrisikoene i din bedrift?

Skrevet av
Frank Ulfsby Eriksen

Associate Partner, NIS2 Lead, Cybersecurity, EY Norge

Cyberspesialist og teknologinerd med stor interesse for sykling og fotball. Fritiden går med til lange sykkelturer, venner, familie, god vin og mat.

Even Vinge

Partner, Consulting, Nordisk AI-leder, EY Norge

Teknolog og strategisk rådgiver som brenner for verdiskapning med AI og data.

2 minutters lesing 10 apr. 2024

Kunstig intelligens: enormt potensial og nye uutforskede sikkerhetsrisikoer - er din bedrift forberedt?

Kunstig intelligens (KI) har for alvor fått fotfeste i dagens teknologisamfunn over de siste månedene med lansering av generative modeller som kan produsere innhold og effektivisere folks arbeidshverdag. Dette har gjort KI til et strategisk viktig satsingsfelt for mange, og er nå en av de største drivkreftene i dagens forretningsverden. Teknologien omformer hvordan bedrifter opererer og tenker og har et enormt potensial for de virksomhetene som evner å implementere dette trygt og effektivt.

I et ungt og uutforsket KI-landskap, er mulighetene mange og usikkerheten stor. Har du reflektert over de sikkerhetsmessige implikasjonene bruk av KI har for din virksomhet? Har dere vurdert hvor data lagres og hentes fra? Og hvem som har, og kan få, tilgang til informasjonen modellene prosesserer? Hvem sikrer passende opplæring og forståelse hos brukerne? Hvilke muligheter får en trusselaktør med tilgang til deres KI-verktøy? Og hvordan burde dere skille på interne- og tredjepartsmodeller for å kontrollere usikkerheten?

Listen over spørsmål og problemstillinger er lang. Kombinert med et stadig mer komplekst verdensbilde preget av uro og usikkerhet, er det essensielt at virksomheter beskytter sine verdier og hensyntar disse i ethvert KI-prosjekt. Våre metoder og tette samarbeid på tvers av kompetanseområder, sikrer en helhetlig tilnærming til problemløsninger. Dette gjør vi gjennom etablerte prosesser som risikobasert sikkerhetsstyring og en future-back tilnærming hvor vi sammen med våre kunder definerer ønsket fremtidig tilstand. Slik sikrer vi at vi oppnår en bærekraftig og langsiktig verdiskapning som ivaretar komplekse utfordringer i unike kundemiljø.

Vårt tverrfaglige samarbeid omfatter teknisk kompetanse innen KI-modellering, risikostyring, overordnet- og operativ sikkerhetsstyring og personvern. Med en slik tilnærming er vi i stand til å se sammenhengene mellom informasjonsverdier, sikkerhet, prosesser og rutiner, og teknologi i KI-landskapet. Dette setter oss i en unik posisjon til å identifisere tydelige rammer, etterprøvbare og kvalitetsbaserte modeller, enhetlig informasjonsklassifisering, opprettholde tilgjengelighet gjennom effektiv hendelseshåndtering og sørge for grundig opplæring til de som skal benytte KI-løsningene. Kombinert med et internasjonalt nettverk med unik spisskompetanse og informasjonsdeling, er vi i stand til å adressere unike KI-løsninger og utfordringer i lys av et skiftende globalt trusselbilde – et trusselbilde hvor KI-løsninger kan gi muligheter til både ansatte og trusselaktører.

Les mer hva vi gjør innen Kunstig Intelligens og Cybersecurity her.

Sammendrag

Har du stilt alle relevante spørsmål for å lykkes med KI-implementering? Ta kontakt med oss i EY, så kan vi hjelpe deg med å sikre en optimalisert fremtid med robust implementasjon og trygg bruk av KI.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Frank Ulfsby Eriksen

Associate Partner, NIS2 Lead, Cybersecurity, EY Norge

Cyberspesialist og teknologinerd med stor interesse for sykling og fotball. Fritiden går med til lange sykkelturer, venner, familie, god vin og mat.

Even Vinge

Partner, Consulting, Nordisk AI-leder, EY Norge

Teknolog og strategisk rådgiver som brenner for verdiskapning med AI og data.