17 aug. 2023
Forretningsmann planlegger ESG-prosjekt på laptop og nettbrett. Utvikler grønn energi, fornybare ressurser og bærekraftige løsninger.

Kan GenAI avdekke grønnvasking?

Skrevet av
Vegard Torsvik

Consultant, Data & Analytics, EY Norge

Dataforsker dedikert til å hjelpe organisasjoner med å ta i bruk teknologiske løsninger for en datadrevet tilnærming. Fokusert på praktiske og effektive resultater.

Stian Ellingsen

Manager, Consulting, Leder EYs Amplifier, EY Norge

Teknologidrevet forretningsutvikler, som er lidenskapelig opptatt av å realisere startups utappede potensiale til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Even Vinge

Partner, Data & Analytics, EY Norge

Rådgiver og teknolog som brenner for dataanalyse og kunstig intelligens. Stolt far til fantastisk datter.

17 aug. 2023

Hvordan bruke kunstig intelligens som verktøy mot grønnvasking i bærekraftsrapportering?

Oppsummert:
  • Grønnvasking villeder forbrukere og undergraver ekte bærekraft. Ærlighet og transparens er nøkkelen til et mindre grønnvaskende næringsliv.
  • Grønnvaskingskompasset, drevet av GenAI, vil hjelpe bedrifter med å analysere og forbedre sin bærekraftskommunikasjon og fremme troverdig grønn kommunikasjon.

Spørsmålet blir dermed: Gjelder det bare for bærekraftrapportering – eller også for all bærekraftskommunikasjon?

I en verden hvor bærekraft stadig blir mer sentralt, er grønnvasking en betydelig utfordring for troverdigheten av bærekraftige produkter og initiativer i markedet. Grønnvasking innebærer at aktører gir en urettmessig fremstilling av sine produkter eller tiltak som bærekraftige, uten tilstrekkelige bevis. Når forbrukerne blir misledet, kan dette undergrave de reelle bærekraftige tiltakene. 

Skift – Næringslivets klimaledere, er en forkjemper i kampen mot grønnvasking. Med en målsetning om å være en sterk bidragsyter i kampen mot klima- og naturkrisen, har Skift, i samarbeid med andre sentrale miljø- og bærekraftsaktører, introdusert "Grønnvaskingsplakaten". Denne plakaten gir næringslivsaktører klare retningslinjer for etisk og ansvarlig bedriftskommunikasjon i en grønn kontekst, for å motvirke grønnvaskingen i markedet. 

Med ekspertise innen bærekraft og teknologi har EY, i samarbeid med Variant og Energi.ai, utviklet en prototype på digitalt verktøy som benytter generativ AI (GenAI). Denne teknologien tilbyr mer enn bare avansert databehandling. Den har evnen til å effektivt analysere komplekse tekster, som bærekraftsrapporter, identifisere problemområder, og foreslå forbedringer.  

Verktøyet EY har vært med å utvikle, kalt «Grønnvaskingskompasset», gir selskaper mulighet til å laste opp tekster for analyse i henhold til grønnvaskingsrisiko og kriteriene i Grønnvaskingsplakaten. Tilbake får selskapene en vurdering av risikoen for grønnvasking, supplert med begrunnelser og anbefalinger for forbedringer for å levere kommunikasjon som kan redusere risikoen. 

Som prototyper flest har "Grønnvaskingskompasset" fortsatt sine begrensninger, og videreutviklingspotensial. Målet med en tidlig lansering er å samle tilbakemeldinger fra aktuelle selskaper som bruker verktøyet, for å sikre at det på best mulig måte møter behovene i markedet. Over tid vil kvaliteten på vurderingene øke etter hvert som modellen trenes til å fange opp flere nyanser i tekstene.  

Gjennom dette prosjektet håper vi å bidra til å forenkle selskapenes jobb med å sikre ærlig, transparent og faktabasert kommunikasjon. Vi tror at ved å kombinere menneskelig innsikt med kraften av GenAI, kan vi skape en bølge av positiv forandring, bygge tillit og hjelpe næringslivet til å bevege seg mot en bærekraftig fremtid. 

Har du lyst til å teste ut prototypen?

Trykk her

Sammendrag

Grønnvasking truer bærekraftens troverdighet. Skift, i samarbeid med EY, Variant og Energi.ai, lanserer det nye verktøyet "Grønnvaskingskompasset" for å gjøre det lettere for næringslivsaktører å kommunisere troverdig bærekraftsinformasjon. Drevet av GenAI, hjelper dette næringslivet med å forbedre og validere egne tekster. Dette samarbeidet søker å fremme transparent, ærlig kommunikasjon, styrke tillit og veilede næringslivet mot mindre grønnvasking.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Vegard Torsvik

Consultant, Data & Analytics, EY Norge

Dataforsker dedikert til å hjelpe organisasjoner med å ta i bruk teknologiske løsninger for en datadrevet tilnærming. Fokusert på praktiske og effektive resultater.

Stian Ellingsen

Manager, Consulting, Leder EYs Amplifier, EY Norge

Teknologidrevet forretningsutvikler, som er lidenskapelig opptatt av å realisere startups utappede potensiale til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Even Vinge

Partner, Data & Analytics, EY Norge

Rådgiver og teknolog som brenner for dataanalyse og kunstig intelligens. Stolt far til fantastisk datter.