Våre globale etiske retningslinjer

Våre globale etiske retningslinjer er et tydelig sett med standarder for vår forretningsførsel. De gir et etisk og atferdsmessig rammeverk som vi baserer beslutningene våre på hver dag. Retningslinjene er forankret i våre verdier og holdninger og danner grunnlaget for alt vi gjør.

Våre Globale etiske retningslinjer (Code of Conduct) (pdf) gir en rekke veiledende prinsipper, gruppert i fem kategorier som dekker aktivitetene våre i sin fulle bredde. De er:

  1. Å jobbe med hverandre
  2. Å arbeide med klienter og andre
  3. Å handle med profesjonell integritet
  4. Å ta vare på vår objektivitet og uavhengighet
  5. Å respektere intellektuell kapital

Ved å overholde løftene i retningslinjene våre beskytter og forbedrer vi EYs omdømme. De spiller en nøkkelrolle i "Building a better working world" for våre ansatte, for kundene våre og for lokalsamfunnene våre.