3 minutters lesing 26 jun. 2019
Kvinne med diabetes forbereder seg på å løpe

Hvordan forsyningskjeden kan bli ryggraden i helsevesenet hvor som helst

3 minutters lesing 26 jun. 2019
Relaterte temaer Helse Life Sciences

Vis ressurser

 • Health supply chain of the future (pdf)

  Last ned 917 KB

Fremtidens økosystem innen helse vil dreie seg om individers søken etter velvære hele livet. Det vil bli gitt omsorg når som helst og hvor enn forbrukeren er.

Helsesektoren opplever drastiske endringer i måten varer og tjenester leveres på. Dette skyldes både flyttingen fra episodisk omsorg mot fokus på velvære og forebygging av sykdom, i tillegg til endring av helseforbrukerens forventninger til høyere komfort, fleksibilitet og «når som helst, hvor som helst».

For å imøtekomme dette nye kravet til leveringsmodell går flere bransjer utenfor helseindustrien sammen og omformer helsevesenet. Ukentlig er det kunngjøringer om nye oppkjøp, fusjoner eller partnerskap mellom og på tvers av bransjer, ofte med usannsynlige selskaper som forenes i et forsøk på å fokusere på helsesektoren.

Til sammen utgjør dette dyptgående — og for det meste positive — endringer for forsyningskjeden innenfor helsesektoren og logistikkbedrifter. Å møte nye leveransekrav og finne ut hvordan utradisjonelle selskaper kan forbindes med hverandre øker viktigheten av forsyningskjeden og logistikkselskapenes rolle i å levere helsetjenester til forbrukere.

Fremtidige forsyningskjeder og vinnere innen logistikk vil bygge opp et totalt leveransenettverk med flere moduler, som omfatter alle interessenter — klinikere, farmasøytiske og biotekniske partnere, laboratorieselskaper, betalingsansvarlige, teknologi- og dataanalyseselskaper, og selvfølgelig helse- og velværeforbrukere (sammen med familiemedlemmer).

Illustrasjon av hvordan man lykkes i nytt økosystem

Tre hovedpunkter som selskaper i forsyningskjeden må huske på

1. Selskaper i forsyningskjeden er en viktig del av den desentraliserte visjonen for helsesektoren; å levere tilpasset, hurtig pleie hvor som helst. Når forbrukeren står midt oppi en virvel av produkter og tilbud, og pleie og omsorg bare er en levering unna, kan det å bevege seg mot strømmen når det gjelder leveranse og logistikk være den eneste muligheten for å konkurrere mot gigantene innen netthandel.

 • Helse er mer sammenkoblet, og pleie og omsorg vil kunne gis bokstavelig talt hvor som helst, og kan nå pasienter uansett hvor de befinner seg. Det skapes plattformer for omsorg for å gjøre denne visjonen til virkelighet. Ny teknologi dukker opp som muliggjør vekst innen helsehjelp ved å legge til rette for at pasienter skal kunne bestille ikke-akutte medisiner direkte fra datamaskinen eller telefonen sin — f.eks. for skallethet, impotens, prevensjon og andre formål. Det dukker også opp nye mønstre innen farmasøytisk distribusjon. Produsentene kan forbigå fordyrende mellomledd ved å gjøre det enklere å foreskrive og levere medisiner direkte til pasientene og reduserer samtidig antall legebesøk. 
 • Når det gjelder helsehjelp, ønsker pasientene levering samme dag og tilgang på forespørsel, akkurat som de opplever i medier og detaljhandel. Organisasjoner i forsyningskjeden kan være svaret når det gjelder levering av raske pleietjenester. Det krever innovative løsninger for leveranser direkte til forbruker med en mer fleksibel og rask sluttprosess. 
 • Forbrukerne forventer etter hvert personlige helseprodukter og -tjenester, og bransjen responderer. Helse- og life science-organisasjonene investerer i forskning for å forstå hva som driver ulike individers atferd, hvordan former for engasjement er forskjellige og hvordan toleransen for risiko og usikkerhet vil påvirke effektiviteten i ulik kommunikasjon. Selskaper undersøker for eksempel måter å tilby rimelig DNA-sekvensering direkte til forbrukere, og åpner dørene for virkelig tilpasset testing og behandling som kan forbedre pasientresultatene ved en rekke sykdommer.

2. Data, prediktiv analyse og kontekstrelevant innsikt er de viktigste driverne for å effektivisere prosessene i forsyningskjeden. Suksess for selskaper i forsyningskjeden vil komme gjennom en smidig strategi som kombinerer kompromissløs effektivitet i dagens virksomhet, mens de utvikler evnen til å levere en forbrukersentrert, desentralisert og datadrevet fremtid — og gjør det raskere enn konkurrenter fra andre sektorer.

 • Målet er at interessentene i forsyningskjeden skal oppnå rettidig levering uten bortkastet tid og gi sporingsmuligheter som skaper et reviderbart dataspor. Dette er avgjørende for å støtte de kravene som må til i en verdibasert betalingsmodell, og ved å oppnå dette blir selskapene i forsyningskjeden sterke partnere for tilbydere, farmasøytiske selskaper og de betalingsansvarlige. 
 • Data vil være motoren for fremtidig vekst. Å blande helsevesenets erfaring med nettverks- og plattformfunksjoner viser seg å være kritisk i møtet mellom mellom tradisjonelle og utradisjonelle aktører. Faktisk skjer det meste av det som påvirker helsetjenestene, utenfor medisinsk praksis. For brukerne av helsetjenester vil den virkelige verdien komme fra å integrere kliniske og ikke-kliniske data (livsstil, miljø, genetisk osv.) muliggjort av mobil tilkobling, billig skylagring, bærbare og holdbare miljøsensorer og bærbare medisinske apparater. Allerede samles det inn zettabyte med informasjon over hele forsyningskjeden, og hver dag genereres 750 kvadrillion byte med helsedata.
 • Eksplosjonen av nye typer data — og ikke minst mengden av dem — vil gi organisasjoner i forsyningskjeden en mulighet til å hjelpe kunder med å finne det som er vesentlig. Strømmen av informasjon i forsyningskjeden vil være uvurderlig for interessenter innen helse, inkludert legemiddelprodusenter, leverandører og betalerne. Ved å utnytte styrken i disse dataene kan bedriftene i forsyningskjeden forme seg rundt den bemyndigede pasienten/forbrukeren. Prediktive analyser og algoritmer er avgjørende komponenter i løsningen, og gir et helhetlig syn på pasientens helse- og logistikkbehov, sammen med automatisering, blokkjeder og 3D-utskrift.

3. Forsyningskjeden må være sikker og effektiv. Når spredningen av data og bruk av digitale teknologier øker i forsyningskjeden for helsevesenet, må selskapene forberede seg på å vurdere sikkerhetsrisikoen i cyberspace. Etter hvert som flere sensorer og enheter kobles til helse- og velværeplattformer, vil det bli flere sårbare inngangsporter.

 • Viktigheten av a sikre data vil øke til et nytt nivå. Å se cyberangrep som en kritisk forretningsrisiko og implementere passende sikkerhets- og personvernregler kan forhindre både målrettede og vilkårlige angrep. Etter hvert som forretningsmodeller utvikler seg innen helselogistikk, må forsyningskjeden og logistikkbedriftene holde fokus på både å sikre dagens drift og utvikle en solid plan for forebygging og cybersikkerhet for å håndtere de nye risikoene.
 • Å være påkoblet er nøkkelen. Forbrukerne er mer påkoblet enn noen gang, og Tingenes Internett er på vi inn i helsesektoren. Evnen til å samle inn, kombinere og analysere dataene som genereres av nye teknologier, for å returnere oppfølgbar innsikt til forbrukere og helseforetak er en viktig del av plattformstrategien innen helse.
 • Data er avgjørende for ønsket effekt og effektivitet. Logistikkselskaper må ikke bare levere riktig produkt til rett pasient til rett tid i riktig dose og administrert via riktig rute - men alt må kunne spores tilbake. Innsamling og analyse av detaljert informasjon om forsyningskjedenes forsendelser, bruk og returer, krav og kliniske resultater, gir klarhet om produktets effekt i virkeligheten. Dette betyr strengere kontroll av varelager og levering, optimalisert kontroll under transport og å sørge for synlighet gjennom hele distribusjonskjeden.

Sammendrag

I nær fremtid vil forsyningskjeden og logistikkbedrifter fremstå som den kritiske ryggraden og det informasjonsbaserte nervesystemet når det gjelder levering av helsetjenester «når som helst og hvor som helst».

Disse logistikkbedriftene som forstår datainnhenting, vil samarbeide med klinikere, bioteknologier, produsenter av medisinsk utstyr, forbruksvarebedrifter og betaler for å skape mer overbevisende pasientopplevelser som gir bedre sikkerhet, kvalitet og reultat til en lavere totalpris.

Om denne artikkelen

Related topics Helse Life Sciences