Foto av Nina Rafen
Jeg bidrar til velfungerende kapitalmarkeder gjennom å sikre kvalitet i finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Nina Rafen

Partner, leder for Nordic Capital Markets, EY Norge

Erfaren revisor og rådgiver. Fokus på finansiell rapportering, kapitalmarkedstransaksjoner og internkontroll. Erfaring fra teknologi, telekom og media (TMT), shipping og offshore.

Fokusområder Assurance TMT
Kontor Oslo, NO

Nina har lang erfaring med revisjon og rådgivning for børsnoterte og store selskaper og finansiell rapportering under IFRS og US GAAP. Hun arbeider med  kapitalmarkedstransaksjoner i Norden og USA, og har betydelig erfaring fra internkontroll knyttet til finansiell rapportering (ICFR og SOX).

Som leder for revisjonstjenestene til sektoren teknologi, telekom og media (TMT) i EY i Norden, har Nina ansvaret for å utvikle sektorstrategien og koordinere tjenestene som avdelingene Audit, Financial Accounting Advisory Services og Forensic & Integrity Services leverer i tett samarbeid med våre andre forretningsområder til våre TMT-klienter.

Med bakgrunn fra EYs globale TMT-organisasjon bidrar Nina til samarbeid over landegrensene og sikrer at våre klienter og team har tilgang til global kompetanse, ledende praksis og erfaring. Hun har vært involvert i utviklingen av KPI- og bærekraftsrapportering innenfor TMT-sektoren og har dette høyt på sin agenda. 

Building a better working world - slik utgjør Nina en forskjell

Jeg bidrar til formålet vårt ved å skape tillit i kapitalmarkedene gjennom å bidra til at selskaper rapporterer relevant finansiell informasjon med høy kvalitet.

En av mine hovedprioriteringer er å bidra til gode prosesser kapitalmarkedstransaksjoner for våre klienter slike atde effektivt kan hente kapital.

Gjennom mitt arbeid med utviklingen av tjenester innenfor KPI- og bærekraftsrapportering i TMT sektoren bidrar jeg til å skape tillit til rapportering av ikke-finansiell informasjon basert på driverne for langsiktig verdiskapingog – noe som blir stadig viktigere for kapitalmarkedene.

Kontakt Nina