Bilde av Trond Olberg
Industrien står overfor store endringer hvor riktig kapitalallokering og ny teknologi vil stå sentralt i å møte fremtidens utfordringer samtidig som selskapenes finansielle mål nås.

Trond Olberg

Partner, Strategy and Transactions, Sektorleder for Advanced Manufacturing & Mobility, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver med industrisektoren som hovedfokus. Stor interesse for transaksjoner, samfunn og skikjøring.

Trond er sektorleder for Advanced Manufacturing & Mobility i EY Norge og partner i EYs transaksjonsavdeling. Han fokuserer sin rådgivning mot kunder innenfor markedssegmentet Advanced Manufacturing & Mobility, men bistår også kunder i en rekke andre sektorer. Han har 15 års erfaring som transaksjonsrådgiver, i tillegg til tre år som revisjonsmedarbeider tidlig i sin karriere.

Trond har vært ansatt i EY siden 2002, og han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Building a better working world – Slik utgjør Trond en forskjell

"Vi står i dag overfor nye forbruksmønstre, globale klimautfordringer og lokale miljøproblemer vi tidligere ikke har erfart. Dette er utfordringer vi som samfunn må løse. Norske og internasjonale industriselskaper vil spille en hovedrolle i løsningen på disse utfordringene, både gjennom ny teknologi, mer effektiv produksjon, bedre ressursutnyttelse og tilhørende utslippskutt. Dette vil i tiden fremover også være kritisk for selskapenes videre lønnsomhet. Det å være med som rådgiver til disse selskapene på deres reise mot fremtiden gjennom transaksjoner og mer effektiv kapitalallokering er en stor motivasjonsfaktor for meg i mitt daglige arbeid".

Kontakt Trond