Forenzična analiza podatkov

- Storitve dajanja zagotovil

Naša ekipa strokovnjakov za forenzično analizo podatkov vam pomaga obvladovati prevare, preiskave in pravne spore.

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kaj lahko EY stori za vas

Forenzična analiza podatkov (FDA) je kritični element skoraj vsakega forenzičnega preiskovanja, naj gre za preiskavo posameznega primera, vzpostavitve IT orodij za predčasno odkrivanje zlorab, pomoč pri reševanju sporov ipd. Naši strokovnjaki FDA imajo izkušnje s strojnim učenjem, obdelavo velike množice podatkov in robotsko avtomatizacijo procesov. Nabor vključuje storitve, ki so zasnovane tako, da pomagajo strokovnjakom za skladnost poslovanja ter drugim zaposlenim, ki se ukvarjajo z notranjimi preiskavami ali regulativnimi poizvedbami in sodnimi spori.

S forenzično analizo podatkov našim strankam pomagamo:

  • predčasno odkrivati in preiskovati primere sumov gospodarskih kaznivih dejanj ali drugih kršitev zakonodaje in internih aktov na podlagi obdelave velike množice podatkov;
  • pridobiti dejanske dokaze glede spornih transakcij;
  • na podlagi indikatorjev s katerimi preučujemo velike množice podatkov lahko pomagamo znižati stroške (ne)skladnosti in povečamo preglednost poslovanja, vse z namenom kasnejše vzpostavitve dodatnih notranjih kontrol, ki so ključne za ustrezno poslovanje;
  • dosegati skladnost s predpisi glede varstva podatkov;
  • oblikovati konsolidiran pogled na podatke podjetja in da podjetje razume, kje se podatki nahajajo, kako se uporabljajo in kdo ima dostop do njih.

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.