2 minutno branje 18. okt. 2021
Ženska sama stoji v konferenčni sobi

Je vaša organizcija pripravljena na direktivo o zaščiti žvižgačev?

Avtor/ica Janja Skamlič

EY Slovenija, Partner, forenzika in integriteta poslovanja

"Kaos vedno prinaša tudi priložnosti." - Sun Tzu

2 minutno branje 18. okt. 2021
Povezane vsebine Forenzične storitve

Učinkoviti programi za prijavljanje nepravilnosti nimajo le pravnega in etičnega vidika, temveč podjetjem tudi pomagajo, da postanejo močnejša od svojih konkurentov.

EYima veliko izkušenj z implementacijo postopkov za zaščito žvižgačev, ki posameznike, ki poročajo o kakršnihkoli kršitvah v njihovih organizacijah, ščitijo pred povračilnimi ukrepi. Do sedaj je bila zakonodaja za zaščito žvižgačev v Sloveniji razpršena med številnimi zakoni in predpisi. Nova Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega in Sveta, sprejeta dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, zahteva, da od decembra 2021 države članice vzpostavijo ustrezni zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal, da bodo vse organizacije z več kot 250 zaposlenimi in vse občine z več kot 10 000 prebivalci uvedle ustrezne sporočilne mehanizme. Podjetja bodo morala osebi, ki bo sporočila informacije o domnevnih zlorabah, zagotavljati zaupnost, potrditi prejem takšnega obvestila, preiskati morebitne zlorabe in podati prijavitelju v razumnem roku povratno informacijo o uvedenem postopku. O zahtevah direktive smo podrobneje že pisali v tem članku.

Spodaj navajamo nekaj ukrepov, ki ji bodo organizacije morale sprejeti:

  • Izbrati bodo morale ustreznega ponudnika programskih rešitev za učinkovito upravljanje kršitev in zagotovili vzpostavitev aplikacije.
  • Vzpostaviti bodo morale politike in postopke, povezane s prijavitelji za sporočanje kršitev, ki so skladne z Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto z dne 23. oktobra 2019, o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.
  • Vzpostaviti bodo morale ustrezen postopek prijavljanja nepravilnosti, skladen z EU direktivo, ki zajema triažo, vodenje in spremljanje primerov ter notranjo preiskavo posameznih primerov.

Organizacijam, ki se z zaščito žvižgačev soočajo prvič, se bo vzpostavitev ustreznih postopkov morda zdela kot obširen projekt. Vendar programi za zaščito žvižgačev niso le etična odločitev in pravna obveznost – podjetjem, ki se jih resno lotijo in jih sprejmejo z odprtimi rokami, prinašajo dolgoročno dodano vrednost. Članek o tem lahko preberete v angleščini.

Kontaktirajte naše strokovnjake

Z veseljem vam bodo priskočili na pomoč s svojim strokovnim znanjem o vzpostavitvi zaščite žvižgačev.

Povzetek

Organizacije se pri vzpostavljanju postopkov, ki jih zahteva nova evropska direktiva o zaščiti žvižgačev, soočajo s številnimi izzivi. Vendar programi za zaščito žvižgačev niso le etična odločitev in pravna obveznost – podjetjem, ki se jih resno lotijo in jih sprejmejo z odprtimi rokami, prinašajo dolgoročno dodano vrednost.

O članku

Avtor/ica Janja Skamlič

EY Slovenija, Partner, forenzika in integriteta poslovanja

"Kaos vedno prinaša tudi priložnosti." - Sun Tzu

Povezane vsebine Forenzične storitve