2 minutno branje 10. feb. 2023
Ženska sama stoji v konferenčni sobi

Je vaša organizcija pripravljena na Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Avtor/ica Janja Skamlič

EY Slovenija, Partner, forenzika in integriteta poslovanja

"Kaos vedno prinaša tudi priložnosti." - Sun Tzu

2 minutno branje 10. feb. 2023
Povezane vsebine Forenzične storitve

Učinkoviti programi za prijavljanje nepravilnosti nimajo le pravnega in etičnega vidika, temveč organizacijam pomagajo, da postanejo močnejše od svojih konkurentov.

Do sedaj je bila zakonodaja za zaščito prijaviteljev (žvižgačev) v Sloveniji razpršena med številnimi zakoni in predpisi. Dne 27. 1. 2023 pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev, s katerim se evropska Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti žvižgačev prenaša v slovensko zakonodajo. Zakon o zaščiti prijaviteljev je bil v Uradnem listu RS št. 16/2023 objavljen 7. 2. 2023 in bo začel veljati bo začel 15. dan po objavi.  Zakon predvideva, da morajo vse organizacije z več kot 50 zaposlenimi vzpostaviti ustrezne sporočilne mehanizme. Linijo za sporočanje kršitev bodo organizacije, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, morale vzpostaviti v 90 dneh od uveljavitve zakona. Organizacije z več kot 50 in manj kot 249 zaposlenimi bodo imele prehodni čas do 17. decembra 2023.

Spodaj navajamo nekaj ukrepov, ki jih bodo organizacije morale sprejeti:

  • Vzpostaviti bodo morale notranji kanal za prijavo kršitev ter zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijave.
  • Vzpostaviti bodo morale proces, ki omogoča evidentiranje prejema in obravnave prijave kršitve. Ta bo moral omogočiti zapis vseh podatkov v zvezi s prijavo in hrambo spremljajoče dokumentacije ter dostop omogočati le pooblaščeni osebi. Organizacija bo morala omogočiti arhiviranje in izbris podatkov po zakonsko določenem roku.
  • Organizacije bodo morale določiti zaupnika, ki bo obravnaval kršitve, prijavitelju podal informacije o njegovi zaščiti, prijavitelja seznanil s postopki za zunanjo prijavo ter mu nudil informacije o pravnih možnostih.
  • Vzpostaviti bodo morale notranji akt, ki opredeljuje postopek prejema notranje prijave in njene preiskave ter postopek odprave kršitve in seznanjanja vodstva o obravnavi prijave.

Ustrezni programi za zaščito žvižgačev niso le etična odločitev in pravna obveznost, temveč organizacijam prinašajo tudi dolgoročno dodano vrednost.  Članek o tem lahko preberete v angleščini.

EY ima veliko izkušenj z implementacijo postopkov za zaščito žvižgačev, ki posameznike, ki poročajo o kakršnihkoli kršitvah v njihovih organizacijah, ščitijo pred povračilnimi ukrepi.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo priskočili na pomoč.

Povzetek

Ustrezni programi za zaščito žvižgačev niso le etična odločitev in pravna obveznost, temveč prinašajo organizacijam tudi dolgoročno dodano vrednost. 

O članku

Avtor/ica Janja Skamlič

EY Slovenija, Partner, forenzika in integriteta poslovanja

"Kaos vedno prinaša tudi priložnosti." - Sun Tzu

Povezane vsebine Forenzične storitve