Số hóa đang làm thay đổi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào

3 phút đọc 29 thg 6 2023
Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

3 phút đọc 29 thg 6 2023
Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế Tuân thủ thuế

Hiển thị văn bản

  • Handling tax in a shared service center environment (PDF)

Số hóa ngày càng nhấn mạnh vào tính kịp thời và chính xác cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế trên toàn thế giới đang sử dụng các nền tảng công nghệ số tinh vi yêu cầu người nộp thuế gửi dữ liệu theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Điều này đang làm thay đổi cách các doanh nghiệp thu thập, định dạng và báo cáo thông tin về thuế, và nó đẩy nhanh nghĩa vụ báo cáo và nộp tờ khai thuế của doanh nghiệp. 

“Với việc số hóa, tất cả chúng ta đều biết rằng thời gian sẽ bị nén lại, và đó là thách thức đối với các doanh nghiệp,” Siew Moon Sim, Lãnh đạo Dịch vụ Thuế, Ernst & Young Solutions LLP, Singapore, nhận định. Điều quan trọng đối với doanh nghiệp là đưa thông tin chính xác vào hệ thống của họ vì cơ quan thuế đang xem xét thông tin đó một cách nhanh chóng và chỉ có ít thời gian để phản hồi. 

Luis Beltran Farias, thuộc EY Công nghệ Thuế & Phân tích Dữ liệu, Mexico giải thích: “Ví dụ, một khách hàng đang được cơ quan thuế kiểm toán đã được cho một khung thời gian rất ngắn để tranh cãi về khoản nợ 34 triệu đô la Mỹ do lỗi giả định trên tờ khai thuế.” 

“Mặc dù cơ quan này có một trong những môi trường thuế công nghệ số tiên tiến nhất, quy trình xác thực dữ liệu của EY cũng tương tự như cơ quan này,” ông Luis nói. “Vì vậy, chúng tôi đã có thể giúp khách hàng xác định và thu thập chứng từ giúp giảm việc đánh giá thuế của họ đi một lượng đáng kể.” 

Jon Dobell, Lãnh đạo Báo cáo & Tuân thủ của EY Toàn cầu, Sydney, nói thêm rằng: “Các tổ chức sẽ có khả năng nhìn sâu vào dữ liệu liên quan đến thuế của họ. Điều này sẽ giúp họ phát hiện xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro, đồng thời cũng tạo điều kiện cho họ quản lý các hoạt động về thuế trên toàn cầu của công ty họ hiệu quả hơn.”  

 Xem thêm trong loạt video của chúng tôi về tương lai của thuế 

Tóm lược

Các doanh nghiệp đang ngày càng sử dụng nhiều công nghệ của riêng mình để tuân thủ các yêu cầu mới của cơ quan thuế và khám phá các năng lực phân tích nhằm phát hiện các xu hướng, vấn đề và cơ hội tiết kiệm chi phí nhanh hơn. 

Về bài viết này

Tác giả EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế Tuân thủ thuế
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)