Lehdistötiedote

5 heinäk. 2018 Helsinki, FI

Pohjoismainen listautumismarkkina jatkaa vahvana

Listautumisaktiivisuutta seuraavan konsulttiyhtiö EY:n raporttisarjan tuoreimman julkaisun Global IPO Trends: Q2 2018 mukaan listautumisaktiivisuus laimeni vuoden 2018 toisella kvartaalilla globaalisti johtuen geopoliittisista jännitteistä ja kiristyneestä kauppapolitiikan ilmastosta.

Lehdistökontakti
Päivi Pakarinen

EY Finland, Transaction Advisory Services, IPO Leader

Listautumisten ammattilainen. Kokenut yritysjärjestelyjen neuvonantaja. Matkustaa mielellään. Pyöräilee töihin. Kolmen tytön ylpeä äiti.

Listautumisaktiivisuutta seuraavan konsulttiyhtiö EY:n raporttisarjan tuoreimman julkaisun Global IPO Trends: Q2 2018 mukaan listautumisaktiivisuus laimeni vuoden 2018 toisella kvartaalilla globaalisti johtuen geopoliittisista jännitteistä ja kiristyneestä kauppapolitiikan ilmastosta. Kaiken kaikkiaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toteutettiin 660 listautumista, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. 

Volyymin laskusta huolimatta listautumiset (IPO) keräsivät pääomaa markkinoilta 94,3 miljardia USA:n dollaria ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä on 5 prosenttia edellisvuotta enemmän ja suurin määrä sitten vuoden 2015. Lukumääräisessä tarkastelussa on huomattava, että vertailujakso 2017 oli ennätyksellisen aktiivinen.

“Myös Pohjoismaissa listautumisten lukumäärä notkahti alkuvuonna verrattuna viime vuoden poikkeuksellisen vilkkaaseen vastaavaan jaksoon. Näemme kuitenkin kiinnostuksen listautumisiin edelleen vahvana ja uskomme markkinan jatkavan aktiivisena, joskin irtautumisprosessit näyttävät yhä useammin päätyvän yrityskauppaan IPO:n sijasta. Listautumismarkkinaa tukevat lisääntyneistä epävarmuuksista huolimatta kohtuullisen hyvänä jatkuva yleinen taloudellinen tilanne, matalat korot sekä korkeana pysyneet arvostustasot keskeisillä markkinapaikoilla”, sanoo listautumispalveluista vastaava johtaja Päivi Pakarinen EY:ltä.

IPO-aktiivisuudessa eroja eri markkina-alueilla

Eri markkina-alueita vertailtaessa Pohjois- ja Etelä-Amerikka nousivat USA:n vetämänä ensimmäistä kertaa kärkeen sitten vuoden 2014 markkinoilta kerätyn pääoman määrällä mitattuna. Pääomia amerikkalaiset listautumiset keräsivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 35,3 miljardia USA:n dollaria, mikä oli 31 prosenttia edellisvuotta enemmän. NYSE ja NASDAQ olivat kolmen aktiivisimman pörssin joukossa.

Vaikka Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella listautumisen määrä laski 37 prosenttia, sijoittajien kiinnostus IPO:ja kohtaan pysyi korkealla. APAC-alueella toteutettiin edelleen lukumääräisesti mitaten valtaosa (46 prosenttia) kaikista listautumista globaalisti.   

Euroopan alueella sisäpoliittiset epävarmuudet, Brexit ja muutokset maailmankaupan pelisäännöissä aiheuttivat varovaisuutta. Listautumisten määrä laski kokonaisuudessaan 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kerätyn pääoman määrällä mitattuna markkina kuitenkin kasvoi viisi prosenttia, ja keskimäärin listoille tuli huomattavasti arvokkaampia yrityksiä kuin 2017 vastaavalla jaksolla.

Pohjoismaissa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettiin yhteensä 37 listautumista, joista seitsemän Suomessa. Ruotsin markkina oli kaikkein vilkkain 21 listautumisellaan. Merkittävimmät IPO:t Pohjoismaissa olivat norjalaisen piimateriaalituottajan Elkemin (832 miljoona USD), suomalaisen Kojamon (569 miljoonaa USD) sekä tanskalaisen IT-yhtiö Netcompanyn (563 miljoonaa USD) listautumiset.

”Helsingin pörssi ja First North –markkinapaikka saivat alkuvuonna listoilleen peräti seitsemän uutta yritystä. Tulokkaiden toimialajakaumassa on havaittavissa uusia tuulia – viime vuonna kelloa ahkerasti kilistäneiden IT- ja pelialan yhtiöiden sijaan saimme nyt markkinoille mm. perinteisiä kuluttajabrändiyhtiöitä sekä henkilöstöpalvelualan yrityksiä. Vilkas alkuvuosi enteilee koko vuoden listautumislukemien pysyvän viime vuoden tasolla. Keskeistä loppuvuoden toteuman kannalta on kuitenkin nähdä, miten yhtiöt pystyvät vastaamaan markkinoiden odotuksiin, sekä miten kauppapoliittinen tilanne maailmalla kehittyy – markkinaheilahdukset voivat heijastua meillekin”, summaa Pakarinen.