Lehdistötiedote

30 elok. 2018 Helsinki, FI

Suomi on suorien ulkomaisten investointien ykköskohde Pohjoismaissa

Investointien määrä kasvoi 44 prosenttia

Lehdistökontakti
Mikko Äijälä

EY Finland, Nordic Strategy and Transactions, Managing Partner

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

EY:n tuoreen selvityksen mukaan Suomi on edelleen suosituin suorien ulkomaisten investointien kohdemaa Pohjoismaissa. Suomi on pitänyt ykkössijaa hallussaan jo kuusi perättäistä vuotta. Vuonna 2017 Suomen asema vahvistui entisestään, sillä ulkomaisten investointien määrä kasvoi 44 prosenttia edellisvuodesta. Toimialoista houkuttelevimmat sijoituskohteet olivat ohjelmistoala, lääketeollisuus sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut. Suomi sai lähes puolet (47 %) kaikista Pohjoismaihin tehdyistä sijoituksista, ja Suomi nousi yhden sijan sijalle kymmenen sijoitusten määrässä mitattuna koko Euroopassa.

EY:n yhteistyössä IBM Plant Location Internationalin kanssa tuottama IBM Global Location Trends -tietopankki seuraa toteutuneita suoria ulkomaisia investointiprojekteja, jotka synnyttävät joko uusia työpaikkoja ja/tai erityyppisiä toimitiloja, ja valaisee osaltaan yritysten näkemyksiä eri maiden ja alueiden houkuttelevuudesta investointikohteina.

Pohjoismaisesta EY Nordic Attractiveness -raportista ilmenee, että Suomi oli viime vuonna Euroopan suurimpien kasvajien joukossa sijalla 2. Vain Turkkiin tehtyjen sijoitusten määrä kasvoi (66 %) Suomea enemmän. Investoinnit Suomeen kasvoivat 44 prosenttia edellisvuoden 133 investointiprojektista 191 projektiin. Ruotsissa projektin määrä oli 108 (kasvua 20 %), Tanskassa 86 (kasvua 19 %) ja Norjassa 26 (laskua 21 %). Kaiken kaikkiaan Pohjoismaissa tehtiin 411 kriteerit täyttänyttä investointiprojektia vuonna 2017. Kasvua kertyi 25 prosenttia.

”Suomen yhteiskunnan vahvuudet sekä toteutetut päätökset toimivat eduksemme kilpailtaessa suorista sijoituksista kansainvälisesti. Valtion verolinjaukset, kuten esimerkiksi yhteisöveron lasku 20 prosenttiin, on tehnyt meistä kilpailukykyisen investointikohteen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Jotta asemamme säilyisi, on Suomen jatkettava panostuksia innovaatioihin ja laadukkaaseen koulutukseen sekä verotuksen ja hallinnon edelleen kehittämiseen. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä ulkomaisille yrityksille niiden tehdessä investointipäätöksiä”, sanoo EY:n Suomen-toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Suomen ohjelmistoala houkuttaa – Helsinki Pohjoismaiden ykkönen

Toimialoista houkuttelevimmat investointikohteet olivat jälleen Suomen ohjelmistoala sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut, sekä kovan nousun niiden väliin toiselle sijalle tehnyt lääketeollisuus, jolle tehtiin 37 investointiprojektia vuoden 2017 aikana. Suomen ohjelmistoalalle tehtiin 41 sijoitusprojektia (kasvua 173 %) ja se oli 5. suosituin ohjelmistosektori koko Euroopassa.

Pohjoismaisista kaupungeista Helsinki on edelleen houkuttelevin sijoituskohde projektien määrällä mitattuna. Huomattavaa on, että Espoo löytyy sijalta 4. ennen Kööpenhaminaa ja Vantaakin sijalta 6. ennen Malmötä ja Osloa. Suosituin sijoituskohde Euroopassa oli Lontoo.

”Pääkaupunkiseutu on jo Euroopankin tasolla tarkasteltuna merkittävä yrityskeskittymä, jonka asemaa kannattaa vahvistaa edelleen. Innovatiiviset kansainväliset yritykset näkevät toimivan infrastruktuurimme ja korkean teknologiaosaamistamme erittäin houkuttelevana, sillä sen varaan voi turvallisesti rakentaa liiketoimintaa. Tämä näkyy muun muassa teknologiatoimialan ja lääketeollisuuden yritysten kasvaneina investointeina. Suomalaisten korkea koulutustaso takaa osaavan työvoiman yrityksille, mutta jatkossa meidän täytyy varmistaa resurssien riittävyys houkuttelemalla lisää ulkomaisia osaajia Suomeen”, sanoo Äijälä.

Ruotsalaiset suurimpia sijoittajia Suomeen

Ulkomaisia suoria investointeja Suomeen tehtiin edelleen eniten (34 % projekteista) Ruotsista (65 kpl, kasvua 103 %). Kaikista Suomeen tehdyistä sijoituksista 78 prosenttia tehtiin Euroopasta (kasvua 59 %), 12 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren maista sekä 8 prosenttia USA:sta.

Sijoitukset loivat Suomeen 4 300 uutta työpaikkaa, kun Pohjoismaihin niitä syntyi yhteensä 12 113 (kasvua 0,9 %). Ruotsi oli ykkönen 6 034 työpaikalla ennen Suomea. Pohjoismaiden uusista työpaikoista Suomeen syntyi 35 prosenttia (kasvua 28 %). Euroopassa työpaikkoja syntyi yhteensä 353 469. Kärjessä olivat Iso-Britannia (50 196) ja Saksa (31 037).

”Suomi on kamppaillut pitkään korkean työttömyysasteen kanssa. Maailmantalouden positiivinen tilanne ja suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan parantunut kilpailukyky ovat kuitenkin parantaneet työllisyysastetta. Maailmantalouden noususuhdanne uhkaa kuitenkin taittua ja Suomen yhteiskunnan perusongelmat, kuten esimerkiksi kasvava huoltosuhde, ovat edelleen samat. Siksi Suomen aseman vahvistaminen houkuttelevana sijoituskohteena tulisi olla korkealla agendalla myös jatkossa”, sanoo Äijälä.   

Suomalaiset toteuttivat 87 sijoitusprojektia ulkomaille vuonna 2017 (2016: 86 kpl). Suomalaisille Ruotsi on selkeä ykköskohde ja se kasvatti osuuttaan edelleen. Suomalaiset tekivät Ruotsiin 19 projektia vuonna 2017, kun edellisvuoden määrä oli kuusi. Yli puolet suomalaisten sijoituksista Ruotsissa kohdistui ohjelmistoalalle ja yritys- ja asiantuntijapalveluihin. Vastaavasti suomalaisten sijoitukset Isoon-Britanniaan (-18 %), Saksaan (-25 %) ja Ranskaan (-50 %) laskivat. Suomalaiset loivat sijoituksillaan 3 803 työpaikkaa Eurooppaan.

Isoon-Britanniaan eniten investointeja Euroopassa – Brexit luo epävarmuutta

Euroopan kehitystä avaavan EY´s European Attractiveness Surveyn mukaan suorat ulkomaiset investoinnit Eurooppaan nousivat edellisvuodesta 10 prosenttia kaikkien aikojen huippulukemiin, yhteensä 6 653 projektiin. Määrällisesti eniten investointeja tehtiin Isoon-Britanniaan (1 205 projektia), Saksaan (1 063) sekä Ranskaan (1 019). Maat keräsivät puolet kaikista Eurooppaan tehdyistä investoinneista.

”Brexitin vaikutus tuntuu jo Isossa-Britanniassa. Vaikka maa keräsikin edelleen eniten sijoituksia Euroopassa, oli määrä vain 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Kyseessä on selvä lasku, kun huomioidaan edellisten vuosien voimakas kasvu. Useat yritykset saattavat lykätä tulevaisuuden sijoituspäätöksiä Isoon-Britannian ja eri EU-maiden välillä johtuen kauppasopimuksiin liittyvistä epävarmuuksista. Kansainvälisten sijoittajien keskuudessa tekemämme tutkimuksen mukaan 30 prosenttia vastaajista kertoi Brexitin vaikuttavan heidän liiketoimintaansa”, sanoo Äijälä.

Yhdysvallat piti ykkösasemansa Eurooppaan tehtyjen investointien lukumäärässä (1 381 projektia) ja vastasi 21 prosenttia kaikista investointiprojekteista. Määrä kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Pääosa (56 %) investoinneista Eurooppaan tehtiin kuitenkin maanosan sisäisesti.