EY Society - #from ideals to impact

Het netwerk van en voor organisaties met een maatschappelijke taak. Wij helpen idealen om te zetten in impact.

Tomorrow’s Society

14 juni 2023

Cross-sectorale conferentie voor ministeries, maatschappelijke ondernemers, startups, uitvoeringsinstanties, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

 

Lees meer

|  Podcast  |  Interviews  |  Klantcases  |  Artikelen   Diensten  |  Barometers  |

EY Society

Organisaties met een  maatschappelijke taak hebben grote impact op het leven en samenleven van mensen. Met onze ervaring zijn wij als geen ander in staat om deze organisaties te ondersteunen en hun impact verder te vergroten. Vanuit onze missie Building a better working world brengen we organisaties met een maatschappelijke taak in contact met andersoortige organisaties en bedrijven. Zo is EY Society een netwerk waarbinnen inspirerende kruisbestuiving ontstaat en idealen gezamenlijk worden omgezet in impact.

EY Society - #FromIdealsToImpact

podcast

Podcastserie Uitvoerig

Uitvoerig, aflevering 4: de uitvoeringskracht van ondernemend Nederland

Esther van Rijswijk in gesprek met Abdeluheb Choho en Beate van Dongen Crombags over hoe techniek de uitvoeringskracht van de overheid kan vergroten.

37m 40s

Uitvoerig, aflevering 3: De lessen van Stichting Open Nederland

Esther van Rijswijk in gesprek met Pier Eringa en Erik Vermeulen over de lessen van het succesvolle Stichting Open Nederland.

39m 42s

Uitvoerig, aflevering 2: de ondernemer centraal bij overheidsbeleid

Esther van Rijswijk in gesprek met Greet Prins en Guill van den Boom over uitvoeringskracht en de ondernemer centraal stellen.

35m 05s

interviews

Interviews met uitvoeringsinstanties

Uitvoeringskracht: een groeiende groep ambtenaren gaat voor échte impact

Transformatief handelen is in tijden van crises en affaires belangrijker dan ooit. Dat vraagt om goed beleid en vastberaden uitvoeringskracht.

21 december 2023 Cecile Heemels

Uitvoeringskracht: standaardisatie en de menselijke maat gaan wél samen

Een motie van vertrouwen. Dat is het beste recept voor de menselijke maat in de uitvoering.

22 september 2022 Cecile Heemels

Hoe ambtenaren het vertrouwen van de burger kunnen winnen

Daar waar de burger contact maakt met de overheid wordt vertrouwen gemaakt of gebroken. Het draait daar puur om aandacht en daadkracht.

25 september 2022 Cecile Heemels

klantcases

Klantverhalen - van idealen naar impact

Hoe meet je of de textielsector echt duurzamer wordt?

De Sociaal-Economische Raad monitort mensenrechten, milieu en dierenwelzijn in de textielsector met een online tool, die EY bouwde.

21 december 2022 Aldo Quispel

Hoe de politie duurzaamheid in de organisatiestrategie verankerde

De aandacht voor duurzaamheid is bij de politie de afgelopen anderhalf jaar enorm gegroeid. Kleinschalige projecten maakten plaats voor een langetermijnvisie.

30 november 2022 Tom Emmelkamp

De transformatie van de klantbediening van zorgverzekeraar VGZ

Resulteerde in een forse NPS-stijging bij klanten en medewerkers én structurele verlaging van de operationele kosten.

16 mrt. 2022 Maton Sonnemans

art

EY Society artikelen

Hoe kan de digitale overheid burgers verbinden zonder minder digitaal vaardige burgers buiten te sluiten?

Overheden moeten technologische veranderingen, demografische shifts, de klimaatcrisis, toenemende ongelijkheid en snelle waardeveranderingen begrijpen om effectief te kunnen navigeren.

28 maart 2024 EY Nederland

Hoe hybride zorg en autonomie het personeelstekort in de zorg oplossen

Hybride zorg en autonomie zijn cruciaal voor het aanpakken van het personeelstekort in de zorgsector wereldwijd, zo blijkt uit EY Global Voices in Healthcare Study.

13 november 2023 Erik Vermeulen

Hoe zorgen we dat de zorg niet wegzakt in een moeras van willekeur?

Zorgprofessionals zijn gemotiveerd om het goede te doen en patiënten beter te maken. Maar wat als niet meer zo duidelijk is wat beter is?

9 november 2023 Nathalie Wegman

diensten

barometers

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg


EY voert jaarlijks een onderzoek uit onder Nederlandse zorginstellingen op basis van financiële en operationele kengetallen.

Lees meer

Nederlandse Onderwijsbarometer


De EY Onderwijsbarometer 2023 brengt resultaten, risico’s en vooruitzichten van universiteiten scherp in beeld.

Lees meer