Hånd som holder en glassklode i skogen som visualiserer en grønn fremtid

Års- og bærekraftsrapport 2021/2022

Administrerende direktør har ordet

Regnskapsåret 2022 har vært rekordgodt for EY i Norge. Vi avsluttet året med å levere en samlet inntektsvekst på 12%. Samtlige av våre forretningsområder presterer godt, og fortsetter å levere verdi for våre kunder, kolleger og samfunnet for øvrig.

Samtidig har regnskapsåret 2022 vært preget av mye uro og usikkerhet, som speiler samfunnet vi lever i. Særlig har krigen i Ukraina og skyteepisoden i Oslo under Pride gjort inntrykk på oss. EY tar sterk avstand fra disse hendelsene. For oss har det vært ekstra viktig dette året å sørge for at alle våre medarbeidere blir godt ivaretatt på jobb.

EY er et av verdens ledende kompetansehus innen revisjons- og rådgivningstjenester. Vår felles strategi binder våre 365 000 kollegaer i over 150 land sammen til et globalt kunnskapsnettverk. Dette bidrar til å skape samhandling og tillit internt og eksternt — som for våre kunder betyr leveranser av høy kvalitet med langsiktig verdiskaping som vesentlig element.

I Norge er vi over 2 100 kolleger fordelt på 27 geografiske lokasjoner. Våre kunder utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi med virksomheter innen de fleste sektorer.

Selv om Covid-19 preget deler av også dette året, har vi ved innføring av hybrid arbeidsmodell for et drøyt år siden rigget oss godt for fremtiden. Fleksibiliteten i vår hybride arbeidsmodell bidrar til å gjøre balansen i livet enklere for alle, herunder åpne døren for enda flere til arbeidslivet.

Vår satsning på mangfold, tilhørighet og inkludering er en av våre hjertesaker, og vi jobber på flere fronter for å lykkes med å skape bransjens mest inkluderende arbeidsplass. Vi deltar aktivt og støtter ulike initiativ for å bidra til å gjøre
en forskjell, bl.a. gjennom vårt samarbeid med Sammen om en jobb. Ved å bidra med støtte og mentorer til et mentorprogram på tvers av kulturer håper vi å kunne bidra med å skape verdifulle relasjoner og et mer fremtidsrettet arbeidsliv. Vi har også i samarbeid med SHE Community publisert den femte utgaven av SHE Index – Powered by EY hvor bl.a. kjønnsbalanse på ledernivå er i fokus.

Innovasjon og nytenkning utgjør kjernen i et fremtidsrettet forretningsmiljø. Verdifull kompetanse finnes hos alle borgere i et samfunn – fordi ulike perspektiver sammen kan bidra til unike løsninger. Vår tids utfordringer avhenger av at vi er gode til å forstå hvilken kompetanse andre har, og hvordan vi selv kan bidra til en god fremtid. Vi er derfor veldig stolte av vårt akseleratorprogram for bærekraft– EYs Amplifier som gir startups tilgang til våre tjenester og globale kompetansenettverk.

I oktober 2021 ble det kjent at EY er karbonnegative – noe som vil si at EY globalt kompenserer for mer karbondioksid enn hele organisasjonen genererer, vi er dermed på god vei til å nå vårt mål om å bli “net zero” innen 2025. I vår
lanserte vi BIEN — EY i Norges interne bærekraftsforum, hvor medlemmene lærer av hverandre, deler kunnskap og erfaring, engasjerer og inspirerer til å starte nye bærekraftsinitiativer.

Års- og bærekraftsrapporten gir en oppsummering av vårt samlede arbeid og danner det vi anser som et godt utgangspunkt for fremtiden. I september ble det kjent at EYs strategiske vurdering av virksomheten har kommet til et veikryss. EYs ledere har sendt ut anbefaling til partnerne om en deling av selskapet i to distinkte og tverrfaglige organisasjoner; den ene med hovedvekt på revisjon, den andre på strategi og rådgivning. Det antas at voteringen, som
vil skje landbasert, kan avsluttes tidlig i 2023. Vi ser frem til å dele vår visjon for fremtiden. Det som er sikkert er at vi vil fortsette å skape bærekraftig verdi for våre medarbeidere, kunder og samfunnet ved å «Building a Better Working
World».

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ansatte for en formidabel innsats i regnskapsåret 2022.

God lesning!

Gitt ut av Christin E. Bøsterud

Partner, Nordic Chief Sustainability Officer, EY Norge

Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

Års- og bærekraftsrapport 2021/2022

Last ned rapporten her (pdf)